Har lansert 530 sider med kunstnerisk bærekraft

Viserektor Rikke Gürgens Gjærum ved UiT har vært med på å utfordre kunstfaglige miljøer over hele verden til analyse og refleksjon rundt egne kunstprosjekter innenfor rammen av FNs 17 bærekraftmål. Resultatet er 530 sider med kunstnerisk bærekraft.

Tre kvinner oppstilt, smiler til fotografen
De tre temaredaktørene, professor Rikke Gürgens Gjærum (tv), dosent Mette Bøe Lyngstad og professor Lise Hovik. Foto: Mina Kjønnås Abrahamsen, OsloMet
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.11.23 14:05 Oppdatert: 27.11.23 17:15
Bærekraft Internasjonalt samarbeid Kunst og kultur

Sammen med dosent Mette Bøe Lyngstad fra Høgskolen på Vestlandet og professor Lise Hovik fra Dronning Mauds Minde Høgskole, har Gjærum i snart tre år ledet en global dugnad for bærekraftarbeid gjennom kunsten. De tre er alle kunstbaserte forskere med lang felterfaring og stort engasjement for samfunnsendring.

Eget temanummer

Som redaktører for temanummeret "Aesthetics and Ethics: Arts Education as a Catalyst for Sustainable Development" i Nordic Journal of Art and Research har de utfordret kunstfaglige miljøer over hele verden ved å invitere til analyse og refleksjon rundt egne kunstprosjekter innenfor rammen av FNs 17 bærekraftmål.  

Ideen var å publisere 17 bidrag som kunne dekke de 17 bærekraftmålene. De endte med hele 23 vitenskapelige artikler og kunstneriske prosjekter fra 15 land i et temanummer som publiseres åpent og digitalt. Bidragene er fra Australia, Brasil, Canada, Finland, Tyskland, India, Kurdistan, New Zealand, Norge, Portugal, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Danmark og Storbritannia.

Akademisk dugnad

Vi føler at dette er blitt 530 sider med kreativitet, handlingsalternativer og kritiske diskusjoner som kan deles for å bidra til å nå bærekraftmålene.Dette er en skikkelig akademisk dugnad for «Kunstnerisk BæreKraft», sier de tre. 

Temaredaktørene sier de kjenner på et stort etisk ansvar, men også en plikt og en mulighet - gjennom kunstneriske og pedagogiske perspektiver - til å utforske ulike handlingsalternativer for noen av våre største samfunnsutfordringer.

Teknologien alene kan ikke forbygge en global katastrofe, påpeker de.

Vi som ansatte på universitetene kan med fakta, kunnskap og erfaring med pedagogiske og kunstneriske prosjekter bidra til å skape en bedre verden. Det er en ny geopolitisk situasjon, vi opplever krig i Europa, kamp om korn og frykt for matvaremangel. Vi registrer tap av biologisk mangfold, klimaet i Arktisk endres kjappere enn vi kunne forestille oss, vi ser skogbranner og hetebølger som skyller inn over oss, sier Gjærum.

– Mål som angår alle

De påpeker at temanummeret i seg selv er et uttrykk for bærekraftmål nummer 17 - et samarbeid for å nå målene. For å lykkes med bærekraftmålene oppfordrer FN til nye og sterke partnerskap på tvers av land, kontinenter og sektorer. Temanummeret har som mål å styrke globale partnerskap for bærekraftig utvikling mellom flere interessenter som kan mobilisere og dele kunnskap for å bidra til å nå bærekraftsmålene.  

– Bærekraftsmålene er FNs arbeidsplan for å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og hindre ytterligere tap av biologisk mangfold, og angår derfor alle – også undervisere og forskere innen kunstfag, sier Rikke Gürgens Gjærum.


Kortnytt fra Universitetsledelsen
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler