Bli seminarleder på Institutt for samfunnsvitenskap våren 2024! Søknadsfrist 1. desember 2023.

Institutt for samfunnsvitenskap lyser ut flere stillinger som seminarledere for vårsemesteret 2024.

 Bli seminarleder!
Bli seminarleder! Foto: FOTO: GABBY BALDROCCO/MOSTPHOTOS
Portrettbilde av Dalsbø, Elisabeth Thørring
Dalsbø, Elisabeth Thørring elisabeth.t.dalsbo@uit.no Koordinator team utdanning
Publisert: 21.11.23 20:51 Oppdatert: 18.12.23 12:53
Samfunn og demokrati

Stillingen som seminarleder innebærer å organisere og lede seminarer samt legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner og rette oppgaver. Arbeidet innebærer bruk av både Campus og digitale plattformer. Seminarledere får lønn for seminarundervisning, forberedelse til seminarer og oppgaveretting. Seminarleder kan ta alle seminargruppene i ett emne eller det kan deles opp på flere seminarledere. Det er også mulig å være seminarleder innenfor flere emner. 

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at man har gjennomført emnet (eller tilsvarende) tidligere med godt resultat. Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Erfaring som seminarleder eller underviser er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsomfang og lønn
Stillingen lønnes etter statens regulativ for vitenskapelig assistent, som gir lønnstrinn 35 for masterstudenter og lønnstrinn 42 for studenter med avlagt mastergrad. Forberedelsene inkluderer møter, lesing av pensum, utforming av seminaropplegg i tråd med tema for tilhørende forelesninger og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. For hver time undervisning inngår det 2 timer med forberedelse.

I tillegg kan det komme retting av arbeidskrav. Omfanget på lesing, vurdering og tilbakemelding på arbeidskrav regnes til å være 1 time pr. arbeidskrav. Antall seminarledere per emne blir fordelt etter størrelsen på emnet/antall seminargrupper. 

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av tema som gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Opplæringen er lønnet.

Ved semesterstart organiseres det et møte med emneansvarlige og studiekonsulent for å avklare praktiske og faglige spørsmål tilknyttet seminaropplegg. Det avholdes også et felles evalueringsmøte midtveis i semesteret, hvor alle seminarledere blir innkalt.

Å arbeide som seminarleder er faglig lærerikt og pedagogisk utfordrende, noe som gir god ballast i arbeidet med faget. Instituttet oppfordrer alle som har interesse for emne til å søke.

Send spørsmål og søknad til aisi@hjelp.uit.no innen 1. desember 2023. Merk søknaden med «Søknad om seminarlederstilling ISV»

Stillinger våren 2024

SOA 1011 Kultur og Kommunikasjon
1 seminargruppe med 8  timer undervisning.

SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess
2 seminargrupper med 10 timer undervisning per gruppe.

SOS-1002 Sosiologiens klassikere  
2 seminargrupper med 8 timer seminar per gruppe.

SOS-2001 Sosiologiske analysemåter
2 seminargrupper med 8 timer seminar per gruppe

SPL-1002 Geografi og samfunn
2 seminargrupper med 10 timer seminar per gruppe.
I tillegg leverer studentene ett obligatorisk arbeidskrav på ca. 2-5 sider som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent.

SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging
2 seminargrupper med 16 timer seminar per gruppe. I tillegg ønskes det at seminarleder deltar på 12 timer workshop/forelesning og retter arbeidskrav (praktisk oppgave). Det ønskes 2 seminarledere.

SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser
2 seminargrupper med 10 timer seminar per gruppe.
I tillegg er det to arbeidskrav; et skriftlig på ca. 2-3 sider og et muntlig.

STV-2008 International Security
To seminargrupper med 16 timer seminar per gruppe.

STV-2013 The Politics of China
To seminargrupper med 8 timer seminar per gruppe.

STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk
2 seminargrupper med 14 timer seminar per gruppe.

Bli seminarleder i SVF-1051 Kvalitative metoder – nettbasert vår og høst 2024! Se egen utlysning for denne stllingen. 


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap
Dalsbø, Elisabeth Thørring elisabeth.t.dalsbo@uit.no Koordinator team utdanning
Vi anbefaler