Ny kaptein ved roret på havrettssenteret!

Professor Vito de Lucia er ny leder ved Norsk senter for havrett (NCLOS).

Bilde av en sjørøverbåt.
Til illustrasjon. Foto: STEN-ÅKE LINDBÄCK
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 06.10.23 09:13 Oppdatert: 06.10.23 09:49
Hav Lov og rett Om UiT

Vi har tatt en prat med Vito om livet, havretten og hvorfor han brukte 17 år på å fullføre mastergraden sin i jus.

Vito er ikke en som skyr unna omveier

– Under arbeidet med masteravhandlingen min endte jeg opp med å droppe ut av jusstudiet for å prøve meg som profesjonell musiker, deretter tilbrakte jeg flere år i IT-bransjen, forklarer Vito oss.

Det var et økende engasjement for klima- og miljøutfordringer som etter hvert brakte ham tilbake til jussens verden.

– Jeg fant et nytt tema til masteravhandlingen min i reglene om karbonhandel i Kyoto-protokollen, avslører han.

Et bilde av Vito, han har på seg dress og smiler.
Professor Vito De Lucia Foto: UiT

Et tiår ved Havrettssenteret

Det var interessen for miljørett som brakte Vito til Tromsø i 2010.

– Jeg kom til byen for å skrive en doktorgrad, og om jeg skal være helt ærlig var planen å flytte etter tre år. Det er tretten år siden i dag, og jeg er fortsatt her, humrer han.

Ikke bare endte Tromsø med å vokse både på han og familien hans, i 2013 ble Norsk senter for havrett stiftet, da som «K.G. Jebsen-senteret for havrett».

– Deltakelsen i forskningsmiljøet vi har etablert ved Havrettssenteret har vært utrolig spennende og inspirerende. Dette gjelder særlig når vår ambisjon er å være best i verden på havrettsforskning, fastslår han.

Å navigere vanskelige juridiske farvann

Vito påpeker at både havretten og folkeretten står overfor økt press som følge av klimaendringer og andre menneskeskapte påvirkninger. Innenfor rammen av Havrettssenterets kontinuerlige arbeid, utgjør Aurorasenterprosjektet en viktig del av vår forskning, da det tar sikte på å utforske de "systemiske" utfordringene som påvirker havretten.

– Vi søker å utforske havrettens grenser og potensiale i forhold til sentrale spørsmål, inkludert organiseringen av havområdene i maritime soner, forvaltningen og rettferdig fordeling av havets fellesverdier, samt suverenitetsprinsippet som er kjernen i både havretten og folkeretten som helhet, utdyper han.

Vi ønsker Vito lykke til i hans nye lederrolle og ser frem til å følge utviklingen ved Havrettssenteret under hans ledelse.

– Ambisjonen er fortsatt å være best i verden på havrettsforskning, konkluderer han.

Er du interessert i miljø- og havrett?

Havrett inngår i det obligatoriske emnet folkerett på 1. avdeling og miljøforvaltningsrett er et obligatorisk emne på 2. avdeling for studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT.

Høsten 2023 tilbyr UiT blant annet General Law of the Sea og Havressursrett som valgbare spesialfag for studenter ved 5. avdeling. Spesialfagene ved UiT er også åpne for de som studerer rettsvitenskap ved UiO og UiB. 

Videre tilbyr UiT masterprogrammene Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL).


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler