Professor Jemma Wadham tildelt NT-fakultetets grunnforskningspris

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele professor Jemma Wadham NT-faks grunnforskningspris for 2022 for sitt banebrytende pionerarbeid innen forståelsen av ismassenes betydning for den globale karbonsyklusen.

Professor Jemma Wadham
Jemma Wadham er professor i glasiologi ved Institutt for geovitenskap. Her på feltarbeid i Patagonia. Foto: T. Kirckpatrick
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 06.06.23 10:17 Oppdatert: 06.06.23 10:26
Hav Klima Naturvitenskap

Fakultetsstyret vedtok i møte 8.12.2022 å tildele professor Jemma Wadham NT-faks grunnforskningspris for 2022 basert på innstiling fra en komité som har vurdert de innkomne forslagene.

Dette sier komiteen:
Jemma Wadham er nominert for sitt banebrytende pionerarbeid innen forståelsen av ismassenes betydning for den globale karbonsyklusen, og for studier av mikrobielle livsformer som har tilhold i isen. Wadhams forskning har bidratt til en helt ny forståelse av jordens ismasser som massive karbonlagre, samt den tilhørende påvirkningen på økosystemer, vannkvalitet og matproduksjon når isen smelter. Wadham er en verdensledende forsker og forskningsleder på sitt fagområde, noe som kan dokumenteres både fra hennes bibliometriske data, og fra hennes evne til å skaffe ekstern forskningsfinansiering. I løpet av det innværende året har Wadham (sammen med Monica Winsborrow) skaffet fakultetet finansiering fra NFR til et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) kalt iC3 (Centre for ice, Cryosphere, Carbon and Climate), samt et Friproprosjekt med fokus på tungmetaller som frigjøres til omgivelsene ved issmelting (METALLICA – MEltwater release of heavy meTALs from gLacIer to ocean in a Changing Arctic). Jemma Wadhams forskning er hyppig sitert i faglitteraturen, og hennes forskning blir nå inkludert i IPCC sine oppdaterte modeller for karbonsyklusen.

Fakultetsstyret etablerte høsten 2020 en grunnforskningspris for å rette fokus på grunnforskning. Prisen er på 50 000 NOK. Prisen for 2022 ble annonsert med nominasjonsfrist 4.11.2022.
Det kom inn 6 nominasjoner og det ble nedsatt en komite for å vurdere de innkomne forslagene.

Les også: Hun forsker på hvite hull


Kortnytt fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for geovitenskap
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler