Indias ambassadør besøkte UiT i Narvik

Indias ambassadør til Norge, dr. B Bala Bhaskar, besøkte mandag UiT i Narvik.

Gruppe mennesker samlet i trapp og smiler til fotografen
Indias ambassadør til Norge, dr. B Bala Bhaskar (nr tre foran fra venstre) besøkte UiT i Narvik mandag. Her er han sammen med deltakere på «International workshop on technologies for sustainable development», samt blant andre campusdirektør Åsunn Lyngedal, viserektor Rikke Gürgens Gjærum og Svein-Erik Sveen, prodekan for forskning og utvikling ved IVT-fakultetet. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 05.06.23 15:42 Oppdatert: 07.06.23 08:23
Bærekraft Energi Om UiT

Bhaskar har en doktorgrad innen økonomi og er også utdannet sivilingeniør, og kom dermed på mange måter til sine egne da han ble ønsket velkommen av dekan Bjørn Reidar Sørensen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet).

Dr. Harpal Singh var initiativtaker bak ambassadørbesøket, der formålet er å styrke forskningssamarbeidet mellom India, Norge, bedrifter fra Narvik-regionen og UiT Norges arktiske universitet.

Ambassadøren startet besøket med å innlede på "International workshop on technologies for sustainable development", et arrangement som går over tre dager ved UiT i Narvik og har samlet deltakere fra både India, Japan, USA og Norge. Denne workshopen er organisert av professor Rajnish Calay ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved IVT-fakultetet. 

Klimanaboer

I sin innledning sa Bhaskar at han anså India og Arktis som naboer når det kom til klimaspørsmål, og påpekte at klimaendringene som skjer i Arktis har sin umiddelbare virkning på klimaet i India. Av den grunn understreket han også viktigheten av at India knyttet sterkere relasjoner til klimaforskningen som skjer i nord.

Ambassadøren kom også inn på Indias kraftige økning i fremtidig energibehov, og påpekte hvor viktig det er å få på plass bærekraftige energiløsninger som også er økonomisk lønnsomme. Bashkar mener den største utfordringen er at fornybare teknologiløsninger på energisiden i dag koster for mye i forhold til for eksempel bruk av olje og kull. Dermed vil også overgangen til ny teknologi nødvendigvis dra ut i tid i for eksempel India.   

Ønsker å styrke samarbeidet 

I Narvik har det fra høgskoletiden vært gode forbindelser til India både på utdannings- og forskningssiden. Dekan Bjørn Reidar Sørensen uttrykte overfor ambassadøren ønske om å ytterligere styrke samarbeidet mellom IVT-fakultetet og indiske utdanningsinstitusjoner.  

Besøket ved UiT inkluderte også et møte med næringslivet, der representanter fra TECO2030, Nordkraft, Aker Horizons, LKAB og Narvik kommune deltok. Under møtet ble temaer som angår strategisk partnerskap og utvikling av bransjespesifikke ferdigheter diskutert.

I tillegg var det også lagt inn tid til en omvisning på campus.


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler