Samarbeider med Forsvaret om havbunnsovervåking

UiT fikk i fjor 12 millioner kroner fra Norges forskningsråd til overvåking av havbunnen. Prosjektet videreføres nå med 4 millioner kroner ekstra i et samabeid med Forsvarets forskningsinstitutt.

havbunn kunstig intelligens maskinlæring
EKSEMPLER: Her kan man se hva som kan kjennes igjen på havbunnen ved hjelp av maskinlæring. Foto: Oscar Brian et al.
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 05.06.23 11:17 Oppdatert: 05.06.23 11:38
Arktis Geopolitikk Hav Naturvitenskap Om UiT Teknologi

For litt over ett år siden fikk UiT 12 mill kroner fra Forskningsrådet for å overvåke havbunnen ved hjelp av maskinlæring.

Aktualisert av Nord Stream-sprengningen

Forskningsprosjektet var nettopp kommet i gang da Nord Stream-rørledningene i Østersjøen ble sprengt og prosjektet ble derfor over natten ekstra aktuelt. UiT tok da kontakt med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å høre om de var interessert i et samarbeid.  Svaret ble ja og sammen har UiT og FFI søkt Forskningsrådet og fått innvilget 4 mill. kroner til et nytt prosjekt som skal studere større gjenstander på havbunnen, med spesielt fokus på optimering av søkning etter og rydding av ueksplodert militært materiell, for eksempel gamle miner og bomber fra forrige verdenskrig.

Objekt-gjenkjenning

Prosjektet har tittelen «Raske usikkerhetsberegninger innen dyp læring anvendt til objekt-gjenkjenning i sonar-bilder».  Hovedformålet er å beregne usikkerheter for dyp-lærings algoritmer og vise hvordan de kan være nyttige innen sanntid overvåking av havbunnen, både for sivile og militære formål. Forskningen er et samarbeid mellom FFI, UiT (ved Institutt for matematikk og statistikk og Institutt for geovitenskap) og bedriftene Argeo og Multiconsult.  Prosjektleder er prof. Fred Godtliebsen assistert av forsker Steffen Aagaard Sørensen, UiT.


Kortnytt fra Institutt for matematikk og statistikk
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler