Jobber du med barn og unges psykiske helse? Vi trenger din erfaring.

I en kartleggingsundersøkelse ønsker vi undersøke dagens tjenestetilbud, og finne mer ut av hva du som ansatt i kommune- og spesialisthelsetjenesten mener det er ytterligere behov for innen forebygging og behandling av psykiske vansker hos barn og unge.

Illustrasjonsfoto av tenåringer
Illustrasjonsfoto Foto: Yuri Acurs/ Mostphotos
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.05.23 10:41 Oppdatert: 22.05.23 10:08
Helse og velferd Samfunn og demokrati

Barn og unges psykiske helse er et viktig satsningsområde, men det er i dag likevel stor variasjon i hvilket tilbud barn og unge med psykiske vansker har tilgang til. Vi trenger derfor din hjelp til å undersøke dette. 

Vi i Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) ønsker å finne ut mer om hvilke tjenester kommunene og spesialisthelsetjenesten tilbyr i dag, og hva dere som jobber med barn og unges psykiske helse mener er viktig i den videre utviklingen av tilbudet. Denne undersøkelsen har et spesifikt fokus på bruk av tiltak og kartleggingsverktøy i tjenestene, samarbeid mellom tjenester og ønsker for forbedringer av tjenestene.

Vi vil gjerne invitere deg til å delta i undersøkelsen ved å følge denne linken:

https://nettskjema.no/a/319915

Målgruppe: Ansatte i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Dersom du har noen spørsmål, kan du ta kontakt med førsteamanuensis Marte Rye (epost: marte.rye@uit.no) eller forsker Siri Saugestad Helland (epost: siri.helland@r-bup.no).


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler