#
#
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) marte.rye@uit.no 77625187 Tromsø TEO-H5 5.342

Marte Rye


Arbeidstittel

Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse


 • Rye, Marte; Eng, Helene. Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security (COS) International – Parenting (COS-P) (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021; Volum 1 (1). ISSN 2464-2142.
 • Rye, Marte; Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: MOT-programmet Robust ungdom 12–16 (1. utg). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021. ISSN 2464-2142.
 • Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Rye, Marte; Flåm, Anna Margrete; Næss, Eva Therese; Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The prevalence of potentially traumatic events in the seventh survey of the population-based Tromsø study (Tromsø 7). Scandinavian Journal of Public Health 2021. ISSN 1403-4948.s 1 - 11.s doi: 10.1177/14034948211051511.
 • Rye, Marte; Drozd, Filip. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Marschak Interaction method (MIM). PsykTestBARN 2021; Volum 11 (1). ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0072.
 • Szota, Katharina; Thielemann, Jonathan F. B.; Christiansen, Hanna; Rye, Marte; Aarons, Gregory A.; Barke, Antonia. Cross-cultural adaption and psychometric investigation of the German version of the Evidence Based Practice Attitude Scale (EBPAS-36D). Health Research Policy and Systems 2021; Volum 19. ISSN 1478-4505.s doi: 10.1186/s12961-021-00736-8.
 • Eng, Helene; Rye, Marte; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020. ISSN 2464-2142.
 • Rye, Marte; Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020; Volum 2 (2). ISSN 2464-2142.
 • Rye, Marte; Koposov, Roman A. Måleegenskaper ved den norske versjonen av CRAFFT Screening Test. PsykTestBARN 2020. ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0065.
 • Rye, Marte; Friborg, Oddgeir; Skre, Ingunn. Attitudes of mental health providers towards adoption of evidence-based interventions: relationship to work-place, staff roles and social and psychological factors at work. BMC Health Services Research 2019; Volum 19:110. ISSN 1472-6963.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s12913-019-3933-4.
 • Rye, Marte; Rognmo, Kamilla; Aarons, Gregory A.; Skre, Ingunn. Attitudes Towards the Use of Routine Outcome Monitoring of Psychological Therapies Among Mental Health Providers: The EBPAS–ROM. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 2019; Volum 46 (6). ISSN 0894-587X.s 833 - 846.s doi: 10.1007/s10488-019-00968-5.
 • Rye, Marte; Torres, Elisa M.; Friborg, Oddgeir; Skre, Ingunn; Aarons, Gregory A.. The Evidence-based Practice Attitude Scale- 36 (EBPAS-36): a brief and pragmatic measure of attitudes to evidence-based practice validated in US and Norwegian samples. Implementation Science 2017; Volum 12:44. ISSN 1748-5908.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s13012-017-0573-0.
 • Dørmænen, Annbjørg; Heimdal, Marte Rye; Wang, Catharina E.; Grimsgaard, Sameline. Depression in postmenopause: a study on a subsample of the Acupuncture on Hot Flushes Among Menopausal Women (ACUFLASH) study. Menopause 2011; Volum 18 (5). ISSN 1072-3714.s 525 - 530.s doi: 10.1097/gme.0b013e3181f9f89f.
 • Heimdal, Marte Rye; Dørmænen, Annbjørg; Wang, Catharina E.; Grimsgaard, Sameline. A Comparison of the WHQ and the BDI-II in a Sample of Postmenopausal Women. (fulltekst) Patient Reported Outcomes Newsletter 2010 (43).s 13 - 15.
 • Heimdal, Marte Rye; Dørmænen, Annbjørg; Træen, Bente. Krangling i parforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008; Volum 45 (6). ISSN 0332-6470.s 695 - 703.
 • Berge, Marthe; Træen, Bente; Heimdal, Marte Rye. Krangling er sunt. 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Barn og unges psykiske helse

  Evaluering av forebyggende og helsefremmede tiltak for barn og unge

  Evidensbasert psykologisk praksis

  Bruk av systematiske tilbakemeldinger /feedback i behandling

  Implementering

   
  TEO-H5 5.342

  Klikk for større kart