Personkort bilde

Marte Rye

Førsteamanuensis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Barn og unges psykiske helse

Evaluering av forebyggende og helsefremmede tiltak for barn og unge

Evidensbasert psykologisk praksis

Bruk av systematiske tilbakemeldinger /feedback i behandling

Implementering

 

 • Eng, Helene; Rye, Marte; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020. ISSN 2464-2142.

 • Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Rye, Marte; Flåm, Anna-Margrete; Næss, Eva Therese; Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The prevalence of potentially traumatic events in Norway: A population-based study. BMC Psychiatry 2020. ISSN 1471-244X.

 • Rye, Marte; Koposov, Roman A. Måleegenskaper ved den norske versjonen av CRAFFT Screening Test. PsykTestBARN 2020. ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0065.

 • Rye, Marte; Friborg, Oddgeir; Skre, Ingunn. Attitudes of mental health providers towards adoption of evidence-based interventions: relationship to work-place, staff roles and social and psychological factors at work. BMC Health Services Research 2019; Volum 19:110. ISSN 1472-6963.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s12913-019-3933-4.

 • Flåm, Anna-Margrete; Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Rye, Marte; Næss, Eva Therese; Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The prevalence of potentially traumatic events in Norway: A population-based study. BMC Psychiatry 2019. ISSN 1471-244X.

 • Rye, Marte; Rognmo, Kamilla; Aarons, Gregory A.; Skre, Ingunn. Attitudes Towards the Use of Routine Outcome Monitoring of Psychological Therapies Among Mental Health Providers: The EBPAS–ROM. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 2019; Volum 46 (6). ISSN 0894-587X.s 833 - 846.s doi: 10.1007/s10488-019-00968-5.

 • Rye, Marte; Torres, Elisa M.; Friborg, Oddgeir; Skre, Ingunn; Aarons, Gregory A.. The Evidence-based Practice Attitude Scale- 36 (EBPAS-36): a brief and pragmatic measure of attitudes to evidence-based practice validated in US and Norwegian samples. Implementation Science 2017; Volum 12:44. ISSN 1748-5908.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s13012-017-0573-0.

 • Dørmænen, Annbjørg; Heimdal, Marte Rye; Wang, Catharina E.; Grimsgaard, Sameline. Depression in postmenopause: a study on a subsample of the Acupuncture on Hot Flushes Among Menopausal Women (ACUFLASH) study. Menopause 2011; Volum 18 (5). ISSN 1072-3714.s 525 - 530.s doi: 10.1097/gme.0b013e3181f9f89f.

 • Heimdal, Marte Rye; Dørmænen, Annbjørg; Wang, Catharina E.; Grimsgaard, Sameline. A Comparison of the WHQ and the BDI-II in a Sample of Postmenopausal Women. (fulltekst) Patient Reported Outcomes Newsletter 2010 (43).s 13 - 15.

 • Heimdal, Marte Rye; Dørmænen, Annbjørg; Træen, Bente. Krangling i parforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008; Volum 45 (6). ISSN 0332-6470.s 695 - 703.

 • Berge, Marthe; Træen, Bente; Heimdal, Marte Rye. Krangling er sunt. 2008.

 • Berge, Marthe; Træen, Bente; Heimdal, Marte Rye. Krangling er sunt. 2008.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe