Næringsphd - utlysning ute nå - søknadsfrist 7. juni 2023

Forskningsrådet lyser nå ut midler til næringsrettete innovasjonsprosjekter, dvs samarbeid mellom forskning og næringsliv, og deriblant næringsphd. 

Søknadsskjema elektronisk åpner 31 mai og det er frist 7 juni klokken 23.59. 

 

 

utlysning
Innovasjonsprosjekter med næringsliv Foto: nfr
Portrettbilde av Midtgard, Mette Ravn
Midtgard, Mette Ravn mette.r.midtgard@uit.no Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Publisert: 10.05.23 11:20 Oppdatert: 10.05.23 11:36
Energi Naturvitenskap Teknologi

Alle maler etc ligger i lenken her    https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/narings-phd/

UiT har pt. ti næringsphd- studenter i drift. 


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Midtgard, Mette Ravn mette.r.midtgard@uit.no Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Vi anbefaler