Ønsker kontakt med eiere av gjenreisningshus

Bor du i et gjenreisningshus, er nysgjerrig på solenergi og ønsker å bidra til det grønne skiftet?
Nå har du sjansen til å oppgradere huset ditt med solenergi til en rimelig penge.

Clara Good
Clara Good ønsker å komme i kontakt med huseiere som vil investere i solenergi. Foto: UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 29.03.23 12:15 Oppdatert: 29.03.23 12:24
Bærekraft Klima Naturvitenskap Teknologi

– Vi ønsker å undersøke hvordan teknologi for energieffektivisering og fornybar energi kan brukes i oppgraderingen av gjenreisningshus i Nord-Norge, forteller førsteamanuensis ved Institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT, Clara Good.

Omtrent 11 000 hjem ble ødelagt i Nord-Norge under andre verdenskrig, og en stor del av dem ble erstattet av de såkalte gjenreisningshusene som nå preger flere nordnorske bygder og byer. Gjenreisningshusene ble bygget under 1940- og 50-tallet ut ifra et mindre antall typetegninger, og mange er derfor ganske like.

– Prosjektet har som mål å utvikle standardiserte løsninger som kan passe for mange bygninger, sier Good.

Northern Homes

  • Et nystartet prosjekt som skal se på hvordan solenergi-installasjoner kan være del av en energioppgradering av gjenreisningshus.
  • UiT jobber sammen med Sintef Community, 70°N arkitektur og Solskifer AS for å utvikle tilpassede solenergiløsninger for disse husene.

Trenger interesserte huseiere

Nå ønsker prosjektgruppen å komme i kontakt med huseiere.

– Vi har planlagt en eller flere testinstallasjoner av solceller på gjenreisningshus i Troms og Finnmark. Huseiere som blir valgt ut til å være pilot i prosjektet vil få muligheten til å få et tilpasset solcellesystem installert til en svært gunstig pris. Prosjektet vil dekke arbeidet med dimensjonering, planlegging og selve solcellene, mens huseier må dekke kostnadene for installasjonen, sier Good.

Installasjonen blir fulgt opp av forskere i prosjektet, som også vil gjennomføre intervjuer med huseier.

– Ta gjerne kontakt med oss dersom du eier et gjenreisningshus og er interessert i å bidra til forskning og samtidig gjøre et praktisk bidrag til det grønne skiftet, sier Good.

En gylden anledning til å ta del i det grønne skiftet

Prosjektet skal også undersøke hvordan man ser på verdien av kulturarven som gjenreisingshusene representerer, hva som er mulighetene for energitiltak, og hvordan de vil engasjere til økt bevissthet rundt eget energibruk. En viktig faktor er å utveksle kunnskap om energibruk og -produksjon mellom forskningsmiljøer, næringsliv, offentlig sektor og sluttbrukere for å fremme økt engasjement for det grønne skiftet i regionen.

– Solenergi har stort potensial også i Nord-Norge, ikke minst fordi eksisterende bygninger kan utnyttes. Solenergibransjen i Norge er i rask utvikling og vekst, men kun en liten del av utviklingen skjer i Nord-Norge. Dette prosjektet vil bidra til at Nord-Norge kan ta større del i både marked og næringsutvikling innenfor solenergi, og at teknologi og prosjekter blir utformet med regional forankring og tilpassing. Det er en gylden mulighet for lokale leverandører og bedrifter til å ta del i det grønne skiftet, og å utvikle ny teknologi i samarbeid med forskningssektoren, sier Good.


Kortnytt fra Institutt for teknologi og sikkerhet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler