Personkort bilde

Clara Good

Førsteamanuensis Institutt for teknologi og sikkerhet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Målet med min forskning er å bidra til et bærekraftig samfunn. Jeg har ti års erfaring med forskning på bruk av solenergisystemer, spesielt i nordlige forhold. Mitt nåværende forskningsfokus er hvordan elektrisk transport kombinert med fornybar energi kan bidra til et bærekraftig transportsystem. Jeg jobber spesielt med elektrisk luftfart.

Prosjekter

FLY-3002  Luftfartsteknologi og bærekraftig luftfart

 

 • Good, Clara; Shepero, Mahmoud; Munkhammar, Joakim; Boström, Tobias. Scenario-based modelling of the potential for solar energy charging of electric vehicles in two Scandinavian cities. Energy 2019; Volum 168 (1 February 2019). ISSN 0360-5442.s 111 - 125.s doi: 10.1016/j.energy.2018.11.050.

 • Kristjansdottir, Torhildur Fjola; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Heeren, Niko; Good, Clara; Brattebø, Helge. Is a net life cycle balance for energy and materials achievable for a zero emission single-family building in Norway?. (Fulltekst: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.02.046 Energy and Buildings 2018; Volum 168. ISSN 0378-7788.s 457 - 469.s doi: 10.1016/j.enbuild.2018.02.046.

 • Good, Clara Stina. Environmental impact assessments of hybrid photovoltaic-thermal (PV/T) systems - a review. Renewable & Sustainable Energy Reviews 2016; Volum 55. ISSN 1364-0321.s 234 - 239.s doi: 10.1016/j.rser.2015.10.156.

 • Good, Clara Stina; Kristjansdottir, Torhildur; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Hestnes, Anne Grete. Influence of PV technology and system design on the emission balance of a net zero emission building concept.. Solar Energy 2016; Volum 130. ISSN 0038-092X.s 89 - 100.s doi: 10.1016/j.solener.2016.01.038.

 • Good, Clara Stina; Goia, Francesco. Integrated ground source heat pumps and solar thermal systems for zero energy buildings. 2016 ISBN 87-91606-28-4.s 1 - 10.

 • Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina; Inman, Marianne Rose; Schlanbusch, Reidun Dahl; Andresen, Inger. Embodied greenhouse gas emissions from PV systems in Norwegian residential Zero Emission Pilot Buildings. Solar Energy 2016; Volum 133. ISSN 0038-092X.s 155 - 171.s doi: 10.1016/j.solener.2016.03.063.

 • Good, Clara Stina; Chen, Jinfeng; Dai, Yanjun; Hestnes, Anne Grete. Hybrid Photovoltaic-thermal Systems in Buildings - A Review. Energy Procedia 2015; Volum 70. ISSN 1876-6102.s 683 - 690.s doi: 10.1016/j.egypro.2015.02.176.

 • Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Hestnes, Anne Grete. Solar energy for net zero energy buildings - A comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems.. Solar Energy 2015; Volum 122. ISSN 0038-092X.s 986 - 996.s doi: 10.1016/j.solener.2015.10.013.

 • Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Fufa, Selamawit Mamo; Good, Clara Stina; Risholt, Birgit Dagrun. Sensitivity analysis of the life cycle emissions froma an nZEB concept. 2015 ISBN 978-2-9701052-2-0.s 113 - 118.

 • Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Hestnes, Anne Grete. Solar energy for net zero energy buildings - A comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems. Solar Energy 2015; Volum 122. ISSN 0038-092X.s 986 - 996.s doi: 10.1016/j.solener.2015.10.013.

 • Good, Clara Stina; Lobaccaro, Gabriele; Hårklau, Siri. Optimization of solar energy potential for buildings in urban areas – a Norwegian case study. (Fulltekst: http://ac.els-cdn.com/S1876610214017913/1-s2.0-S1876610214017913-main.pdf?_tid=eeab89dc-78c8-11e4-a854-00000aab0f27&acdnat=1417376692_0f28d745a947bb6e48e3edde53a12137 (Sammendrag: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214017913) Energy Procedia 2014; Volum 58. ISSN 1876-6102.s 166 - 171.s doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.424.

 • Good, Clara. Vil koronapandemien endre våre reisevaner? Resultater fra spørreundersøkelse om korona og flyreiser. Mobilitet 2021 (Fulltekst: https://mobilitet2021.no/program-ny/#tirsdag1415 2021-02-16 - 2021-02-17 2021.

 • Good, Clara; Babar, Bilal; Hansen, Jonas Berg. The pure PV-EV energy system – A conceptual study of a nationwide energy system based solely on photovoltaics and electric vehicles. Smart Energy 2021. ISSN 2666-9552.s doi: 10.1016/j.segy.2021.100001.

 • Good, Clara; Loftås, Stein Vidar. Klima i hvert bygg - og kjøretøy. (Fulltekst: https://www.kbnn.no/artikkel/klimaomstilling-2 2021.

 • Good, Clara; Sandberg, Tor. Hver tredje vil fly mindre. (Fulltekst: https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/hver-tredje-vil-fly-mindre-1.1835061 2021.

 • Good, Clara. Electric vehicles and solar energy in Tromsø. Virtual Alaska EV Workshop, 16 & 17 June 2020 (Omtale: http://acep.uaf.edu/ev-workshop) 2020-06-16 - 2020-06-17 2020.

 • Good, Clara. Solar energy and electric transportation. Grønn energi 2020-01-30 - 2020.

 • Good, Clara. Solenergi – funker det i Nord-Norge?. Jenter og teknologi 2020-02-12 - 2020.

 • Good, Clara. – Alle i Tromsø kan kjøre elbil ladet på solenergi. (Fulltekst: https://forskning.no/energi-miljo-partner/alle-i-tromso-kan-kjore-elbil-ladet-pa-solenergi/1575188 2019.

 • Good, Clara. Solenergi + elbil = sant?. UiT bærekraftseminar 2019-08-31 - 2019.

 • Good, Clara. Solenergi + elbil = sant?. Lørdagsuniversitetet 2019-10-06 - 2019.

 • Good, Clara; Boström, Tobias. Solenergi + elbil = sant. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/solenergi-elbil-sant NordNorsk debatt 2019.

 • Good, Clara; Shepero, Mahmoud; Munkhammar, Joakim; Boström, Tobias. Large-scale integration of electric vehicles and solar charging in Tromsø. Arctic Frontiers 2019 2019-01-20 - 2019-01-25 2019.

 • Good, Clara; Boström, Tobias. Analyis of the solar energy potential on buildings in Tromsø. Arctic Frontiers (Fulltekst: https://www.arcticfrontiers.com/downloads/?drawer=2018*Arctic%20Frontiers%20Science 2018-01-21 - 2018-01-26 2018.

 • Good, Clara. Vi må snakke om det å fly. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/vi-ma-snakke-om-fly NordNorsk debatt 2018.

 • Good, Clara. Solenergi - fremtiden er lys!. Forskerturnéen - UiT 50-årsjubileum 2018-04-16 - 2018.

 • Good, Clara. Solenergi i byer og på bygninger. UiT Lørdagsuniversitetet 2018-09-15 - 2018.

 • Lingfors, David; Shepero, Mahmoud; Good, Clara; Bright, Jamie; Widén, Joakim; Boström, Tobias; Munkhammar, Joakim. Modelling City Scale Spatio-temporal Solar Energy Generation and Electric Vehicle Charging Load. Solar Integration Workshop 2018 2018-10-16 - 2018-10-17 2018.

 • Good, Clara; Boström, Tobias. Solar energy for residential electric vehicle charging in Northern Norway – a feasibility study. Solar Integration Workshop 2018 2018-10-16 - 2018-10-17 2018.

 • Good, Clara. Solenergi - muligheter i nord. Klimavennlig boligbygging i kaldt klima 2018-03-12 - 2018-03-13 2018.

 • Good, Clara. World Hacks: Checking out the Solar Hotel. (http://www.bbc.co.uk/programmes/p04whgbj) 2017.

 • Falklev, Erlend Homme; Good, Clara. Mapping of solar energy potential on Tromsøya using solar analyst in ArcGIS. (https://hdl.handle.net/10037/12083) (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/12083/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y 2017.

 • Good, Clara. Photovoltaic-thermal (PV/T) systems for zero emission residential buildings. Fysikermøtet 2017 2017-08-07 - 2017-08-09 2017.

 • Good, Clara Stina. Photovoltaic-thermal systems for zero emission residential buildings. 2016 ISBN 978-82-326-1708-1.

 • Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Amundsen, Harald. Design phase calculation of greenhouse gas emissions for a Zero emission residential pilot building. Sustainable Built Environment Conference 2016 Hamburg 2016-03-07 - 2016-03-11 2016.

 • Good, Clara Stina. Solen skinner også i Norges teknologihovedstad. Adresseavisen 2015. ISSN 0805-3804.s 40 - .

 • Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina. A review of life cycle assessments of photovoltaics. Norwegian Solar Cell Conference 2015-05-04 - 2015-05-06 2015.

 • Schlanbusch, Reidun Dahl; Inman, Marianne Rose; Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina. Klimagassberegninger av solceller i og på bygg - tre norske case. Prosjektmøte i BIPV Norge 2015-11-04 - 2015.

 • Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Hestnes, Anne Grete. Solar energy for zero energy buildings - a comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems. CISBAT 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Fufa, Selamawit Mamo; Good, Clara Stina; Risholt, Birgit Dagrun. Sensitivity analysis of the life cycle emissions from a nZEB residential concept. CISBAT 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Fufa, Selamawit Mamo; Risholt, Birgit Dagrun; Good, Clara Stina. A zero emission concept analysis of a single family house: Part 2 sensitivity analysis. (Fulltekst: www.sintefbok.no SINTEF akademisk forlag 2015 (21) ISBN 978-82-536-1449-6. ISSN 1893-157X.

 • Good, Clara Stina; Lobaccaro, Gabriele; Hårklau, Siri. Optimization of solar energy potential for buildings in urban areas – a Norwegian case study. Renewable Energy Research Conference (RERC) 2014 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.

 • Chen, Jinfeng; Dai, Yanjun; Good, Clara Stina; Wyckmans, Annemie. Experimental and theoretical study on solar assisted CO2 heat pump for space heating. International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry 2014-10-13 - 2014-10-15 2014.

 • Good, Clara Stina; Kristjansdottir, Torhildur; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Hestnes, Anne Grete. A comparative study of different PV installations for a Norwegian net zero emission building concept. Eurosun 2014 2014-09-16 - 2014-09-19 2014.

 • Good, Clara Stina; Chen, Jinfeng; Dai, Yanjun; Hestnes, Anne Grete. Hybrid photovoltaic-thermal systems in buildings – a review. SHC Conference 2014 2014-10-13 - 2014-10-15 2014.

 • Matusiak, Barbara Szybinska; Good, Clara Stina. Idelab, Where good ideas come from?. Seminar at the Faculty of architecture, NTNU 2014-08-22 - 2014-08-22 2014.

 • Good, Clara Stina. Influence of system lifetime on environmental impact assessments of photovoltaic systems in buildings. YRSB13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013 2013-06-25 - 2013-06-26 2013.

 • Good, Clara Stina. The buildings of tomorrow are powered by solar energy. (Fulltekst: http://gronnfase.blogspot.no/2013/12/the-buildings-of-tomorrow-are-powered.html 2013.

 • Good, Clara Stina. Building integrated solar energy systems, Using solar energy in northern latitudes. International Summer School on Sustainable Energy 2013-07-28 - 2013-08-09 2013.

 • Good, Clara Stina; Persson, Hanna; Kleven, Øystein; Norton, Michael; Boström, Tobias. Towards Cost-Efficient Grid-Connected PV Power Plants in Northern Scandinavia. 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EU PVSEC) 2011-09-05 - 2011-09-09 2011.

 • Good, Clara Stina; Persson, Hanna; Kleven, Øystein; Sulkowski, Waldemar; Ellingsen, Kjell; Boström, Tobias. Solar Cells Above the Arctic Circle - Measuring Characteristics of Solar Panels under Real Operating Conditions. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EUPVSEC) 2009-09-21 - 2009-09-25 2009.

 • Kleven, Øystein; Persson, Hanna; Good, Clara Stina; Sulkowski, Waldemar; Boström, Tobias. Solar Cells Above the Arctic Circle - a Comparison between a Two-Axis Tracking System and Simulations. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EU PVSEC) 2009-09-21 - 2009-09-25 2009.

 • Good, Clara. Vil koronapandemien endre våre reisevaner? Resultater fra spørreundersøkelse om korona og flyreiser. Mobilitet 2021 (Fulltekst: https://mobilitet2021.no/program-ny/#tirsdag1415 2021-02-16 - 2021-02-17 2021.

 • Good, Clara; Babar, Bilal; Hansen, Jonas Berg. The pure PV-EV energy system – A conceptual study of a nationwide energy system based solely on photovoltaics and electric vehicles. Smart Energy 2021. ISSN 2666-9552.s doi: 10.1016/j.segy.2021.100001.

 • Good, Clara; Loftås, Stein Vidar. Klima i hvert bygg - og kjøretøy. (Fulltekst: https://www.kbnn.no/artikkel/klimaomstilling-2 2021.

 • Good, Clara; Sandberg, Tor. Hver tredje vil fly mindre. (Fulltekst: https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/hver-tredje-vil-fly-mindre-1.1835061 2021.

 • Good, Clara. Electric vehicles and solar energy in Tromsø. Virtual Alaska EV Workshop, 16 & 17 June 2020 (Omtale: http://acep.uaf.edu/ev-workshop) 2020-06-16 - 2020-06-17 2020.

 • Good, Clara. Solar energy and electric transportation. Grønn energi 2020-01-30 - 2020.

 • Good, Clara. Solenergi – funker det i Nord-Norge?. Jenter og teknologi 2020-02-12 - 2020.

 • Good, Clara. – Alle i Tromsø kan kjøre elbil ladet på solenergi. (Fulltekst: https://forskning.no/energi-miljo-partner/alle-i-tromso-kan-kjore-elbil-ladet-pa-solenergi/1575188 2019.

 • Good, Clara. Solenergi + elbil = sant?. UiT bærekraftseminar 2019-08-31 - 2019.

 • Good, Clara. Solenergi + elbil = sant?. Lørdagsuniversitetet 2019-10-06 - 2019.

 • Good, Clara; Boström, Tobias. Solenergi + elbil = sant. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/solenergi-elbil-sant NordNorsk debatt 2019.

 • Good, Clara; Shepero, Mahmoud; Munkhammar, Joakim; Boström, Tobias. Large-scale integration of electric vehicles and solar charging in Tromsø. Arctic Frontiers 2019 2019-01-20 - 2019-01-25 2019.

 • Good, Clara; Boström, Tobias. Analyis of the solar energy potential on buildings in Tromsø. Arctic Frontiers (Fulltekst: https://www.arcticfrontiers.com/downloads/?drawer=2018*Arctic%20Frontiers%20Science 2018-01-21 - 2018-01-26 2018.

 • Good, Clara. Vi må snakke om det å fly. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/vi-ma-snakke-om-fly NordNorsk debatt 2018.

 • Good, Clara. Solenergi - fremtiden er lys!. Forskerturnéen - UiT 50-årsjubileum 2018-04-16 - 2018.

 • Good, Clara. Solenergi i byer og på bygninger. UiT Lørdagsuniversitetet 2018-09-15 - 2018.

 • Lingfors, David; Shepero, Mahmoud; Good, Clara; Bright, Jamie; Widén, Joakim; Boström, Tobias; Munkhammar, Joakim. Modelling City Scale Spatio-temporal Solar Energy Generation and Electric Vehicle Charging Load. Solar Integration Workshop 2018 2018-10-16 - 2018-10-17 2018.

 • Good, Clara; Boström, Tobias. Solar energy for residential electric vehicle charging in Northern Norway – a feasibility study. Solar Integration Workshop 2018 2018-10-16 - 2018-10-17 2018.

 • Good, Clara. Solenergi - muligheter i nord. Klimavennlig boligbygging i kaldt klima 2018-03-12 - 2018-03-13 2018.

 • Good, Clara. World Hacks: Checking out the Solar Hotel. (http://www.bbc.co.uk/programmes/p04whgbj) 2017.

 • Falklev, Erlend Homme; Good, Clara. Mapping of solar energy potential on Tromsøya using solar analyst in ArcGIS. (https://hdl.handle.net/10037/12083) (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/12083/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y 2017.

 • Good, Clara. Photovoltaic-thermal (PV/T) systems for zero emission residential buildings. Fysikermøtet 2017 2017-08-07 - 2017-08-09 2017.

 • Good, Clara Stina. Photovoltaic-thermal systems for zero emission residential buildings. 2016 ISBN 978-82-326-1708-1.

 • Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Amundsen, Harald. Design phase calculation of greenhouse gas emissions for a Zero emission residential pilot building. Sustainable Built Environment Conference 2016 Hamburg 2016-03-07 - 2016-03-11 2016.

 • Good, Clara Stina. Solen skinner også i Norges teknologihovedstad. Adresseavisen 2015. ISSN 0805-3804.s 40 - .

 • Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina. A review of life cycle assessments of photovoltaics. Norwegian Solar Cell Conference 2015-05-04 - 2015-05-06 2015.

 • Schlanbusch, Reidun Dahl; Inman, Marianne Rose; Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina. Klimagassberegninger av solceller i og på bygg - tre norske case. Prosjektmøte i BIPV Norge 2015-11-04 - 2015.

 • Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Hestnes, Anne Grete. Solar energy for zero energy buildings - a comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems. CISBAT 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Fufa, Selamawit Mamo; Good, Clara Stina; Risholt, Birgit Dagrun. Sensitivity analysis of the life cycle emissions from a nZEB residential concept. CISBAT 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Fufa, Selamawit Mamo; Risholt, Birgit Dagrun; Good, Clara Stina. A zero emission concept analysis of a single family house: Part 2 sensitivity analysis. (Fulltekst: www.sintefbok.no SINTEF akademisk forlag 2015 (21) ISBN 978-82-536-1449-6. ISSN 1893-157X.

 • Good, Clara Stina; Lobaccaro, Gabriele; Hårklau, Siri. Optimization of solar energy potential for buildings in urban areas – a Norwegian case study. Renewable Energy Research Conference (RERC) 2014 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.

 • Chen, Jinfeng; Dai, Yanjun; Good, Clara Stina; Wyckmans, Annemie. Experimental and theoretical study on solar assisted CO2 heat pump for space heating. International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry 2014-10-13 - 2014-10-15 2014.

 • Good, Clara Stina; Kristjansdottir, Torhildur; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Hestnes, Anne Grete. A comparative study of different PV installations for a Norwegian net zero emission building concept. Eurosun 2014 2014-09-16 - 2014-09-19 2014.

 • Good, Clara Stina; Chen, Jinfeng; Dai, Yanjun; Hestnes, Anne Grete. Hybrid photovoltaic-thermal systems in buildings – a review. SHC Conference 2014 2014-10-13 - 2014-10-15 2014.

 • Matusiak, Barbara Szybinska; Good, Clara Stina. Idelab, Where good ideas come from?. Seminar at the Faculty of architecture, NTNU 2014-08-22 - 2014-08-22 2014.

 • Good, Clara Stina. Influence of system lifetime on environmental impact assessments of photovoltaic systems in buildings. YRSB13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013 2013-06-25 - 2013-06-26 2013.

 • Good, Clara Stina. The buildings of tomorrow are powered by solar energy. (Fulltekst: http://gronnfase.blogspot.no/2013/12/the-buildings-of-tomorrow-are-powered.html 2013.

 • Good, Clara Stina. Building integrated solar energy systems, Using solar energy in northern latitudes. International Summer School on Sustainable Energy 2013-07-28 - 2013-08-09 2013.

 • Good, Clara Stina; Persson, Hanna; Kleven, Øystein; Norton, Michael; Boström, Tobias. Towards Cost-Efficient Grid-Connected PV Power Plants in Northern Scandinavia. 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EU PVSEC) 2011-09-05 - 2011-09-09 2011.

 • Good, Clara Stina; Persson, Hanna; Kleven, Øystein; Sulkowski, Waldemar; Ellingsen, Kjell; Boström, Tobias. Solar Cells Above the Arctic Circle - Measuring Characteristics of Solar Panels under Real Operating Conditions. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EUPVSEC) 2009-09-21 - 2009-09-25 2009.

 • Kleven, Øystein; Persson, Hanna; Good, Clara Stina; Sulkowski, Waldemar; Boström, Tobias. Solar Cells Above the Arctic Circle - a Comparison between a Two-Axis Tracking System and Simulations. 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EU PVSEC) 2009-09-21 - 2009-09-25 2009.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe