Bilde av Good, Clara
Bilde av Good, Clara
Institutt for teknologi og sikkerhet clara.good@uit.no +4777645162 Her finner du meg

Clara Good


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

 


 • Bright Appiah Adu-Gyamfi, Clara Good :
  Electric aviation: A review of concepts and enabling technologies
  Transportation Engineering 2022 ARKIV / DOI
 • Tobias Boström, Bilal Babar, Jonas Berg Hansen, Clara Good :
  The pure PV-EV energy system – A conceptual study of a nationwide energy system based solely on photovoltaics and electric vehicles
  Smart Energy 2021 ARKIV / DOI
 • Clara Good, Mahmoud Shepero, Joakim Munkhammar, Tobias Boström :
  Scenario-based modelling of the potential for solar energy charging of electric vehicles in two Scandinavian cities
  Energy 2019 ARKIV / DOI
 • Torhildur Fjola Kristjansdottir, Aoife Anne Marie Houlihan Wiberg, Inger Andresen, Laurent Georges, Niko Heeren, Clara Good m.fl.:
  Is a net life cycle balance for energy and materials achievable for a zero emission single-family building in Norway?
  Energy and Buildings 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Clara Stina Good, Torhildur Kristjansdottir, Aoife Anne Marie Houlihan Wiberg, Laurent Georges, Anne Grete Hestnes :
  Influence of PV technology and system design on the emission balance of a net zero emission building concept.
  Solar Energy 2016 DOI
 • Torhildur Kristjansdottir, Clara Stina Good, Marianne Rose Inman, Reidun Dahl Schlanbusch, Inger Andresen :
  Embodied greenhouse gas emissions from PV systems in Norwegian residential Zero Emission Pilot Buildings
  Solar Energy 2016 ARKIV / DOI
 • Clara Stina Good, Francesco Goia :
  Integrated ground source heat pumps and solar thermal systems for zero energy buildings
  Aalborg Universitetsforlag 2016
 • Clara Stina Good :
  Environmental impact assessments of hybrid photovoltaic-thermal (PV/T) systems - a review
  Renewable and Sustainable Energy Reviews 2016 DOI
 • Clara Stina Good, Inger Andresen, Anne Grete Hestnes :
  Solar energy for net zero energy buildings - A comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems.
  Solar Energy 2015 DOI
 • Aoife Anne Marie Houlihan Wiberg, Laurent Georges, Selamawit Mamo Fufa, Clara Stina Good, Birgit Dagrun Risholt :
  Sensitivity analysis of the life cycle emissions froma an nZEB concept
  2015
 • Clara Stina Good, Jinfeng Chen, Yanjun Dai, Anne Grete Hestnes :
  Hybrid Photovoltaic-thermal Systems in Buildings - A Review
  Energy Procedia 2015 ARKIV / DOI
 • Clara Stina Good, Inger Andresen, Anne Grete Hestnes :
  Solar energy for net zero energy buildings - A comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems
  Solar Energy 2015 DOI
 • Clara Stina Good :
  Upgrading post-war buildings with solar energy – Impressions from involving end-users in the energy transition
  2024
 • Clara Stina Good :
  Kan solenergi gi nytt liv til gjenreisningshus?
  2023
 • Clara Good :
  Solenergi i nord – fungerer det?
  2022
 • Clara Good :
  Northern Homes - Refurbishing the north with solar energy
  2022
 • Clara Good :
  Combining solar energy and EVs (in Voices: Opportunities and barriers to net-zero cities)
  One Earth 2022 DOI
 • Clara Good :
  Vil koronapandemien endre våre reisevaner? Resultater fra spørreundersøkelse om korona og flyreiser
  2021 FULLTEKST
 • Clara Good, Stein Vidar Loftås :
  Klima i hvert bygg - og kjøretøy
  11. februar 2021 FULLTEKST
 • Clara Good, Tor Sandberg :
  Hver tredje vil fly mindre
  24. februar 2021 FULLTEKST
 • Clara Good :
  Solar energy for self-sufficient electric aircraft operations at Bardufoss flight school
  2021
 • Clara Good :
  Solressursen i Nord-Norge
  2021
 • Clara Good, Mahmoud Shepero, Joakim Munkhammar, Tobias Kristoffer Boström :
  Corrigendum to “Scenario-based modelling of the potential for solar energy charging of electric vehicles in two Scandinavian cities”[Energy 168 (1 February 2019) 111–125](S0360544218322540)(10.1016/j.energy.2018.11.050)
  Energy 2020 DOI
 • Clara Good :
  Electric vehicles and solar energy in Tromsø
  2020 OMTALE
 • Clara Good :
  Solenergi – funker det i Nord-Norge?
  2020
 • Clara Good :
  Solar energy and electric transportation
  2020
 • Clara Good, Mahmoud Shepero, Joakim Munkhammar, Tobias Boström :
  Large-scale integration of electric vehicles and solar charging in Tromsø
  2019
 • Clara Good, Tobias Boström :
  Solenergi + elbil = sant
  Nordnorsk Debatt 22. januar 2019 FULLTEKST
 • Clara Good :
  Solenergi + elbil = sant?
  2019
 • Clara Good :
  – Alle i Tromsø kan kjøre elbil ladet på solenergi
  18. oktober 2019 FULLTEKST
 • Clara Good :
  Solenergi + elbil = sant?
  2019
 • Clara Good, Tobias Boström :
  Analyis of the solar energy potential on buildings in Tromsø
  2018 FULLTEKST
 • Clara Good :
  Solenergi - muligheter i nord
  2018
 • Clara Good :
  Solenergi i byer og på bygninger
  2018
 • Clara Good :
  Solenergi - fremtiden er lys!
  2018
 • David Lingfors, Mahmoud Shepero, Clara Good, Jamie Bright, Joakim Widén, Tobias Boström m.fl.:
  Modelling City Scale Spatio-temporal Solar Energy Generation and Electric Vehicle Charging Load
  2018
 • Clara Good :
  Vi må snakke om det å fly
  Nordnorsk Debatt 18. oktober 2018 FULLTEKST
 • Clara Good, Tobias Boström :
  Solar energy for residential electric vehicle charging in Northern Norway – a feasibility study
  2018 ARKIV
 • Clara Good :
  Photovoltaic-thermal (PV/T) systems for zero emission residential buildings
  2017
 • Clara Good :
  World Hacks: Checking out the Solar Hotel
  19. mars 2017 DATA
 • Erlend Homme Falklev, Clara Good :
  Mapping of solar energy potential on Tromsøya using solar analyst in ArcGIS
  UiT Norges arktiske universitet 2017 DATA / FULLTEKST
 • Torhildur Kristjansdottir, Clara Stina Good, Inger Andresen, Harald Amundsen :
  Design phase calculation of greenhouse gas emissions for a Zero emission residential pilot building
  2016
 • Clara Stina Good :
  Photovoltaic-thermal systems for zero emission residential buildings
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2016
 • Aoife Anne Marie Houlihan Wiberg, Laurent Georges, Selamawit Mamo Fufa, Birgit Dagrun Risholt, Clara Stina Good :
  A zero emission concept analysis of a single family house: Part 2 sensitivity analysis
  SINTEF akademisk forlag 2015 FULLTEKST / ARKIV
 • Reidun Dahl Schlanbusch, Marianne Rose Inman, Torhildur Kristjansdottir, Clara Stina Good :
  Klimagassberegninger av solceller i og på bygg - tre norske case
  2015
 • Aoife Anne Marie Houlihan Wiberg, Laurent Georges, Selamawit Mamo Fufa, Clara Stina Good, Birgit Dagrun Risholt :
  Sensitivity analysis of the life cycle emissions from a nZEB residential concept
  2015
 • Clara Stina Good, Inger Andresen, Anne Grete Hestnes :
  Solar energy for zero energy buildings - a comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems
  2015
 • Clara Stina Good :
  Solen skinner også i Norges teknologihovedstad
  Adresseavisen 29. desember 2015
 • Torhildur Kristjansdottir, Clara Stina Good :
  A review of life cycle assessments of photovoltaics
  2015
 • Clara Stina Good, Gabriele Lobaccaro, Siri Hårklau :
  Optimization of solar energy potential for buildings in urban areas – a Norwegian case study
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Målet med min forskning er å bidra til et bærekraftig samfunn. Jeg har ti års erfaring med forskning på bruk av solenergisystemer, spesielt i nordlige forhold. Mitt nåværende forskningsfokus er hvordan elektrisk transport kombinert med fornybar energi kan bidra til et bærekraftig transportsystem.

  Prosjekter

  Undervisning

  TEK-2008 Bærekraftig transportteknologi

  FLY-3002  Luftfartsteknologi og bærekraftig luftfart