Konferanse om behandling av psykiske helseproblemer blant barn og unge

Bedre tilgang, bedre tilrettelegging og effekt av behandling av barn og unge som har psykiske helseproblemer er tema under den nasjonale konferansen om kognitiv terapi i Tromsø i juni.

Profilbilde av komiteleder Annelise Fredriksen
Annelise Fredriksen og resten av komiteen ønsker velkommen til konferanse om kognitiv terapi for barn og unge Foto: Mariann S. Karlsen
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 27.03.23 13:47 Oppdatert: 28.03.23 09:49
Helse og velferd Om UiT

Kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og unge handler om å styrke deres selvregulerende kompetanse ved å hjelpe dem til å se sammenhengen mellom hendelse, tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd.

– Psykiske helseproblemer hos barn og unge kan ha alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt dersom tiltak ikke iverksettes. KAT har vist seg å være nyttig både som forebyggende og behandlende tiltak.  Det å samle fagfolk til en nasjonal konferanse tenker vi er viktig både for dele kunnskap og erfaringer, bli kjent med ulike prosjekter som pågår og ikke minst for faglig påfyll og oppdatering, sier psykologspesialist/ universitetslektor Annelise Fredriksen.  

Her kan du melde deg på konferansen

Rask tilgang til hjelp

Fredriksen har mange år bak seg som universitetslektor og emneleder for videreutdanning innen kognitiv terapi både for kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Nord ved UiT – Norges arktiske universitet. Utdanningen for spesialister startet opp allerede i 2003. Målet er å gi barn og unge som trenger det rask tilgang til hjelp.

– Barn og unges egen følelsesmessige tilstand kan påvirkes ved hva de velger å gjøre eller hvordan de fortolker hendelser, hvordan de tenker om seg selv og forholdet til andre. I arbeid med barn og unge er det også nødvendig å involvere både foreldre, skole og eventuelt annet nettverk. Systemarbeid inngår også i kognitiv atferdsterapi med denne aldersgruppen sier Fredriksen.  

Mye forskning

Hun opplyser at forskning viser at denne tilnærmingen er spesielt godt egnet til å behandle barn og unge som har angstlidelser og depresjon.

– De siste 10-15 årene har det vært mye forskning på dette området, også i Norge, og det er i dag et godt evidensgrunnlag for bruk av behandlingstilnærmingen med barn og unge, særlig i forhold til ulike angstlidelser og depresjon. Programmer for forebyggende tiltak basert på samme metode har også blitt utviklet og er i dag tatt i bruk i enkelte kommuner i landet.  Det er fortsatt langt igjen til at kognitiv atferdsterapi er et godt implementert tiltak enten det gjelder i spesialisthelsetjenesten eller i forebyggende helsetjenester og/eller lavterskeltilbud.

Relevant for mange tjenester

Konferansen har et ambisiøst program der både internasjonale og norske eksperter skal holde innlegg innen ulike områder innenfor feltet. Det vil være en kombinasjon av presentasjoner som dekker både forskning, klinikk og skolebaserte tiltak. Blant temaene er kognitiv atferdsterapi i skolesammenheng, sosial angst hos ungdom, skolevegring, utviklingsforstyrrelser, nettbehandling, diagnoseoverlappende behandling og sosial persepsjonstrening.

– Konferansen passer for alle som arbeider med barns og unges psykiske helse, enten en jobber i førstelinjetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Da hovedtema er kognitiv atferdsterapi for barn og unge, vil konferansen passe spesielt for de som allerede har en grunnutdanning i denne behandlingstilnærmingen og ønsker oppdatering og faglig påfyll, men er like relevant for de som ønsker ny kunnskap og inspirasjon for å hjelpe barn og unge med psykiske helseproblemer. Vi i komiteen har hatt som mål at innholdet skal være relevant uavhengig av hvilken tjeneste en jobber i.  Dessuten byr konferansen på gode muligheter for å bygge nettverk og dele erfaringer med kolleger fra fjern og nær, sier Fredriksen.

Konferansen arrangeres av RKBU Nord i samarbeid med RKBU Midt Norge (NTNU), RKBU Vest (NORCE), RBUP Øst og Sør, Læringsmiljøsenteret (UiS), Norsk forening for kognitiv terapi og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

En lignende konferanse ble avholdt i 2017.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler