Midnattssolkonferansen 2023

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge: Bedre tilgang, tilrettelegging og effekt 8.-9. juni 2023

Pre-konferanse 7. juni 2023
Illustrasjons-/bannerbilde for Kognitiv atferdsterapi for barn og unge: Bedre tilgang, tilrettelegging og effekt 8.-9. juni 2023
ZURIJETA/ Mostphotos

RKBU/ RBUP inviterer til den andre nasjonale konferansen om kognitiv atferdsterapi for barn og unge. Konferansen passer spesielt for deg som jobber med kognitiv atferdsterapi eller er interessert i temaet, men vil også gi ny kunnskap for andre som arbeider med barn og unges psykiske helse, både i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten. Konferansen foregår i Tromsø, men det er også mulig å delta digitalt (plenumsforelesninger).

Frist for påmelding: 28.mai 2023.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som 16 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. Konferansen er godkjent av Legeforeningen med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Program pre-konferanse: 07.06.2023 

Registrering fra klokken 11:00 ved Aud Cerebrum MH2 U.08.316

12:00-13:00 

Lunsj
Workshops:

13:00-17:00 

Cognitive Therapy for Social Anxiety (SAD) in Adolescents
Professor David Clark & psykologspesialist Jo Magne Ingul (seminarRom: MH2 U.09.308)

13:00-17:00 

Using the Unified Protocols for Children and Adolescents: An Innovative, Transdiagnostic Cognitive Behavior Therapy
Professor Jill Ehrenreich-May (seminarrom MH2 U.09.309)

13:00-17:00

Enhancing the effectiveness of child CBT through reflective practice
Professor Paul Stallard (seminarrom MH2 U.10.311)

 

Program hovedkonferanse 8.-9.juni 2023

Dag 1, 8.juni 2023

Rom: Aud Cerebrum MH2 U.08.316

08:30-09:15

Registrering ved Aud Cerebrum MH2 U.08.316

09:15-09:45
Velkommen

09:45-10:45
Improving public access to effective psychological therapies: lessons from two English programmes (IAPT and Schools Programmes)
Professor David Clark
11:00-12:00
Improving child mental health through school based cognitive behaviour therapy
Professor Paul Stallard 
12:00-13:00
Lunsj

13:00-14:00

Rom: MH1 Aud2 og Aud 5.

Symposium – presentasjon av prosjekter innen kognitiv atferdsterapi for barn og unge (Ikke digital)

14:15-15:15
Lessons Learned for 20 Years of Research on Transdiagnostic Treatments for Children and Adolescents
Professor Jill Ehrenreich-May
15:15-15:30 
Pause

15:30-17:00
Parallellsesjon (ikke digital)
  • Kognitiv miljøterapi, ved psykologspesialist, Tore Aune (Rom: MH1, Aud1)
  • Traumefokusert CBT ved Professor/ psykologspesialist, Tine K. Jensen (Rom: MH1, Aud2)
  • Sosial Persepsjonstrening (SPT), ved psykologspesialist Klara Øverland/ Dosent emeritus Knut Gundersen (Rom: MH1, Aud3)
  • Metacognitive therapy for OCD in children and young people, ved Klinisk psykolog, dr. Michael Simons (Rom: MH1, Aud4)
20:00 
Festmiddag med kulturelt innslag

 

Dag 2, 9.juni 2023

Rom: Aud Cerebrum MH2 U.08.316

08:15-08:30 
Velkommen

08:30-09:30
Can Innovations in Evidence-Based Treatment Delivery Meet the Needs of Youth with Anxiety and Depression in a Post-Pandemic World?
Professor Jill Ehrenreich-May
09:45-10:45 
Innovations in the treatment of social anxiety disorder in adolescents
Professor David Clark
11:00-12:00
The use of technologically delivered interventions for the treatment of childhood depression and anxiety. Current status and future directions
Professor Paul Stallard
12:00-13:00
Lunsj

13:00-14.30
Parallellsesjon (ikke digital)
  • Autismespekterforstyrrelser - forståelse av kjernevansker og kognitiv atferdsterapi for komorbid angstlidelse, ved psykologspesialist, Jon Fauskanger Bjaastad (Rom: MH1, Aud1)
  • Spiseforstyrrelser, CBT-E, ved psykolog Asle Halvorsen (Rom: MH1, Aud2)
  • Metacognitive therapy for PTSD in children and young people, ved klinisk psykolog/ dr. Michael Simons (Rom: MH1, Aud3)
  • Skolefravær/ skolevegring, ved psykologspesialist Jo Magne Ingul (Rom: MH1, Aud4)
  • Behandling av alvorlige følelsesreguleringsvansker hos barn og unge ved hjelp av dialektisk atferdsterapi, ved psykologspesialist Per Martin Løken (Rom: MH1, Aud5)
14.45-15.30
Paneldebatt v/ førsteamanuensis/psykolog Kristin Martinsen
KAT inn i fremtiden
Lekens plass
Foreldre/ familie/ skole/ arbeid
Transdiagnostisk vs diagnosespesifikk KAT

15.30-15.45

Avslutning

 

Arrangører:

i samarbeid med

 

              

 

 

Starter: 07.06.23 kl 13.00
Slutter: 09.06.23 kl 15.45
Hvor: Campus Tromsø, MH2 U.08.316, Aud. Cerebrum. (Det er også mulig med digital deltakelse på fellesforelesninger 8.-9.juni)
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Gjester / eksterne
Kontakt: Anne Hartviksen

Meld meg på!
Legg i kalender

Foredragsholdere

Jill Ehrenreich-May

Jill Ehrenreich-May

Professor of Psychology, Pediatrics, Psychiatry and Behavioral Sciences, and Associate Department Chair for Graduate Studies in the Department of Psychology at the University of Miami


Dr. Jill Ehrenreich-May er professor ved University of Miami. Hun har i flere år vært opptatt av utvikling og evaluering av transdiagnostiske programmer for barn og ungdom som viser symptomer på angst, depresjon og relaterte vansker. Hun har spesielt undersøkt tiltaket the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatments of Emotional Disorders in Children and Adolescents.

David M. Clark

David M. Clark

Professor of Experimental Psychology, University of Oxford


David Clark er professor i psykologi ved universitetet i Oxford og har de siste 30 årene vært en av frontfigurene innenfor kognitiv atferdsterapi. Han har sammen med sine kolleger utviklet nye og banebrytende måter å behandle sosial fobi, PTSD og panikklidelse. I senere tid har David Clark vært opptatt av spredning av psykologisk behandling til befolkningen, og er en av arkitektene bak programmet IAPT( Imporving Access to Psychlogical Therapies) som driftes av NHS i England. David Clark er vinner av lifetime achievement awards både i den amerikanske og britiske psykologforeningen.

Paul Stallard

Paul Stallard

Professor of Child and Family Mental Health at the University of Bath, UK


Paul Stallard is Professor of Child and Family Mental Health at the University of Bath, UK. He trained as a Clinical Psychologist and has worked clinically with children and young people with mental health problems for 40 years.

Dr. Michael Simons

Dr. Michael Simons

Clinical psychologist/ senior psychologist at RWTH Aachen University, Germany. Dept. of Child & Adolescent Psychiatry, Psychosomatics and Psychotherapy


Dr. Michael Simons er seniorpsykolog ved RWTH Aachen University i Tyskland (avd for barne- og ungdomspsykiatri). Han har i mange år interessert seg for metakognitiv terapi, og i særdeleshet hvordan denne terapimetoden kan anvendes på barn og ungdom.

Tore Aune

Tore Aune

Ph.D., Psykologspesialist


Tore Aune arbeider som regional forskningskontakt og veileder for spesialiserte fosterhjem i Bufetat Region-Midt Norge. Aune er knyttet til traumeklinikken RETORES ved University of Central Florida som besøkende professor. Han har forsket og skrevet mye om sosial angst og sosial angstlidelse blant barn og unge. Aune underviser og er veileder i kognitiv terapi og kognitiv miljøterapi.

Jon Fauskanger Bjåstad

Jon Fauskanger Bjåstad

psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi, Helse Stavanger, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS)


Jon Fauskanger Bjåstad er psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. har forsket på behandling av angstlidelser og vært med på en pilotstudie på bruk av kognitiv atferdsterapi som angstbehandling for barn med autismespekterforstyrrelser. Han har skrevet flere bokkapitler om tiltak for barn og unge med autismespekterforstyrrelser.

Knut Gundersen

Knut Gundersen

Dosent emeritus, VID Vitenskapelige høgskole


Knut Gundersen har forsket på og utviklet fagmateriell innen temaet sosial kompetanse gjennom en tyveårsperiode. I tillegg har han bidratt på fagkonferanser innen emnet i mer enn 20 ulike land.

Asle Halvorsen

Asle Halvorsen

psykolog ved Regional avdeling spiseforstyrrelser HUS, foredragsholder og veileder i CBT-E


Asle Halvorsen er psykolog og CBT-E veileder og vil blant annet vil snakke om hvordan man jobber med en pasient for å avklare om man skal starte CBT-E og hjelper pasienten til å aktivt løse spiseproblemet sitt gjennom en psykologisk behandling og hvilken terapeutstil man jobber ut fra for å få til dette.

Jo Magne Ingul

Jo Magne Ingul

Førsteamanuensis, RKBU Midt Norge, spesialist i klinisk psykologi.


Jo Magne Ingul jobber som førsteamanuensis ved RKBU Midt Norge, og er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge. Har tidligere jobbet som psykolog i BUP i over 20 år.

Tine K. Jensen

Tine K. Jensen

Ph.D, psykologspesialist og professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo


Tine K. Jensen Ph.D, er psykologspesialist og professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er også seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hennes interesser er knyttet til å forstå traumatiserte barn og ungdom og hvordan disse kan hjelpes. Hun har vært prosjektleder for en studie om TF-CBT i Norske BUP.

Per Martin Løken

Per Martin Løken

seksjonsleder, psykologspesialist og DBT-/DBT-C-terapeut ved Akutt-ambulant seksjon (hjemmesykehus), Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus


Seksjonsleder, psykologspesialist og DBT-/DBT-C-terapeut. Beskrivelse av workshop: DBT-C er en behandlingsmetode for familier med barn i alderen 6-12 år som strever med alvorlige følelsesreguleringsvansker og utagering. Metoden er en tilpasning av dialektisk atferdsterapi (DBT), går over ett år, og består av ferdighetstreningsgruppe for foreldre, individualterapi, familieterapi og foreldreveiledning. Under workshopen vil metoden presenteres ved gjennomgang av teori, erfaringer fra implementering, kliniske eksempler, forskning og praktiske øvelser.

Klara Øverland

Klara Øverland

Psykologspesialist/PhD, Centre for Learning Environment, UIS


Klara Øverland er psykologspesialist ved RKBU-Vest, NORCE, og førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret (PhD), UIS.

Kristin (Kicki) Martinsen

Kristin (Kicki) Martinsen

Klinisk psykolog/ PhD, førsteamanuensis. Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo/ RBUP Øst og sør


Kicki Martinsen har forsket på forebygging og behandling av angst og depresjon hos barn og er opptatt av at evidensbaserte tiltak tas i bruk i tjenestene. Hun har gitt ut manualene Mestringskatten og Mestrende barn og er også redaktør for fagboken Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Kristin (Kicki) Martinsen er klinisk psykolog, PhD og jobber som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo, og som forsker ved RBUP Øst og sør.