Ny ph.d.-stilling i Harstad skal forske på risiko for oppdrettsnæringen

Fjordene rundt Harstad og Narvik er base for flere små og mellomstore oppdrettsselskaper. Klimaendringer utgjør en risiko for næringen, og nå har UiT Norges arktiske universitet lyst ut en ph.d.-stilling som skal forske mer på dette.

Oppdrettsanlegg
Et oppdrettsanlegg utenfor Harstad Foto: Øivind Arvola
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 08.02.23 08:25 Oppdatert: 13.02.23 12:22
Hav Naturvitenskap Teknologi

Klimaendringene fører til at temperaturen i havet stiger. Dette vil påvirke økosystemene og dermed også oppdrettsnæringen.

– Varmere hav vil føre til en økning i parasitter og bakterier, som igjen kan gi konsekvenser for oppdrett av både laks og torsk, sier Dina Abdel-Fattah. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for teknologi og sikkerhet, der hun forsker på naturfarer, kriser og risiko.

Må se inn i fremtiden og være forberedt

Oppdrettsnæringen i Nord-Norge utgjør en betydelig del av den nasjonale produksjonen, over 40 prosent, og er en stor økonomisk motor i landsdelen. På tross av risikoen klimaendringene utgjør for denne næringen, så peker Abdel-Fattah på at selskapene i alt for liten grad forsker på konsekvensen av dette.

Skal næringen kunne fatte gode beslutninger og være forberedt, så må det baseres på kunnskap. I tillegg vil det ta tid å tilpasse næringen til de utfordringene som kommer.

Portrett
Førsteamanuensis Dina Abdel-Fattah Foto: Tomas Rolland/UiT

– I den daglige driften har nok mange selskaper for lite kapasitet til å «se inn i fremtiden». Dette er et problem. Mange av oppdrettsselskapene her i området er sårbare for plutselige endringer, sier Abdel-Fattah.

Et mindre oppdrettsselskap vil for eksempel være svært utsatt, hvis en eller flere av lokasjonene de bruker må stenges plutselig.

– For å bidra med relevant forskning på dette området har vi lyst ut en ph-d.-stilling ved UiT i Harstad. Denne stipendiaten skal i fire år forske på klimamodellering og på den måten prøve å identifisere ulike scenarioer som kan ramme oppdrettsnæringen i området, sier Abdel-Fattah.

Skal samarbeide med næring og Fiskerihøgskolen

Dette er den første ph.d.-stillingen tilknyttet UiTs Changing arctic-program som ikke er plassert i Tromsø. Stillingen vil knyttes til Harstad og skal samarbeide tett på tvers av andre fagretninger som Fiskerihøgskolen og med lokale oppdrettsselskaper i området.

Frist for å søke stillingen er satt til 1. april, med oppstart høsten 2023.

Det er totalt lyst ut syv ph.d.-stillinger ved Changing Arctic, ved alle fakultetene som er tilknyttet forskerskolen. 


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Institutt for teknologi og sikkerhet
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Vi anbefaler