Prisutdeling ved HSL-fakultetet    

I desember 2022 ble det tradisjon tro satt pris på flere ansatte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

portrett
HSL har delt ut priser siden 2009. I 2022 fikk blant annet professor Kjell Arne Røvik og professor Øystein Vangsnes hver sin gjeve pris. Foto: Jørn Berger-Nyvoll og Jonatan Ottesen
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 06.02.23 15:09 Oppdatert: 06.02.23 15:20
Om UiT Pedagogikk

Fakultetet har siden 2009 hatt en tradisjon for å dele ut ærespriser. De begynte med tre priser: utdanning, forskning og formidling. Disse prisene var knyttet til universitetets tre hovedoppgaver. I 2014 fikk de en fjerde pris, «Årets HSL’er». Denne prisen ble opprettet for å ta hensyn til at en kompetent og sterk organisasjon, med et godt arbeidsmiljø, er avhengig av mye mer enn at noen tar seg av de tre hovedoppdragene et universitet har.

Årets HSL’er(e)

Uten god administrativ støtte stopper HSL-fakultetet opp, og i 2022 gikk prisen som «årets HSL’er» til økonomiarbeiderne ved fakultetet: Marit Nilsen, Heidi Guttormsen, Torunn Berger, Mary S. Raste, Irina Goryacheva, Carina Sandvik Hansen, Dagrun Sarak Sara, Anna Alvik, Elin Beate Holøien Westerås, Marita Andreassen, Geir Persen og Vilde Skoglund.

Forskningsprisen

Forskningsprisen for 2022 gikk til professor i statsvitenskap, Kjell Arne Røvik. I sin begrunnelse sier juryen at Røvik har utmerket seg ved å utvikle et eget begrepsapparat. På bakgrunn av dette begrepsapparatet er det senere utviklet en helhetlig teori. Dette omfattende teoretiske bidraget har ført til en bok som skal utgis på Oxford University Press.

Røvik
Professor i statsvitenskap, Kjell Arne Røvik i forbindelse med markeringen av Ottar Brox sin 90-årsdag. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

De peker på at Røvik er opptatt av at teorier skal være nyttige og slik veilede praktisk handling, og at han som et resultat av dette er en etterspurt foredragsholder utenfor egen sektor.

Røvik har undervist utallige studenter, både på master- og doktorgradsnivå, som har latt seg inspirere av denne teoriutviklingen. Dette har avfødt en rekke masteroppgaver og doktoravhandlinger, ikke bare i Norge, men i hele Skandinavia.

Røvik har et stort internasjonalt nettverk og siteres svært hyppig. Han beskrives som en kollega som inspirerer og bidrar til kollegenes faglige utvikling, i tillegg til raust å dele sine erfaringer og nettverk.

Røvik har tidligere mottatt både en norsk ærespris for sin forskning og er æresdoktor ved Københavns universitet, og i 2017 ble han valgt inn i Det Norske Videnskapsakademi.

Formidlingsprisen

Formidlingsprisen for 2022 gikk til professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, Øystein Vangsnes.

Portrett
Professor Øystein Vangsnes Foto: Jonatan Ottesen

Vangsnes beskrives som en dyktig forsker som samtidig har vært i stand til å kommunisere faglig innsikt som få andre. Juryen peker på at Vangsnes gjennom å engasjere seg i samfunnsdebatten har tvunget frem viktige diskusjoner som har medført nytenkning og endring.

På sitt fagfelt er Vangsnes uten tvil den mest markerte bloggeren. Han er også aktiv på Twitter, og temaene som berøres har stor spennvidde.

Han løfter også ofte frem andres arbeid og finner med sin originalitet stadig nye innfallsvinkler til faglige tema.

Vangsnes har den siste tiden vært fast bidragsyter i radioprogrammet ‘Språksnakk’ på NRK. Han har også skrevet populærvitenskapelige bøker om språkholdninger.

Utdanningsprisen

Utdanningsprisen gikk til institutt for barnevern og sosialt arbeid, som fikk prisen for å ha jobbet systematisk med å kartlegge kompetanse, kvalitet og kapasitet i alle sine utdanninger på de tre campusene Alta, Harstad og Tromsø. 


Kortnytt fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler