Lettere tilgang til faglig påfyll for barn- og ungetjenester

Skal kommunen eller arbeidsplassen din arrangere fagdag, jobbe med et spesifikt tema eller trenger å utvikle kompetansen? RKBU Nord kan bidra med støtte innen tema om barn og unge.

Camilla Lauritzen viser fram den nye tjenestestøtteportalen som ligger på nett
RKBU Nord gjort det enklere å bestille støtte til arbeidet med barn og unge ved å tilby pakkeløsninger med kompetanseutvikling. Formidlings- og undervisningsleder Camilla Lauritzen viser frem den nye oversikten på rkbunord.uit.no. Foto: Frank Hansen
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 26.01.23 09:15 Oppdatert: 27.02.23 13:38
Helse og velferd Samfunn og demokrati Teknologi

Ett av oppdragene til Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) er å tilby støtte til tjenester som jobber med barn, unge og familier. Nå har instituttet gjort det enklere å bestille støtte til arbeidet ved å tilby pakkeløsninger med kompetanseutvikling.   

– Ansatte og ledere i kommunene i Nord-Norge kan selv gå inn og se hvilke pakker vi tilbyr. I oversikten finnes tjenestestøttetilbud som passer for de som jobber i barnehager, skoler, barnevern, helsestasjoner og andre arenaer der man møter barn, unge og deres familier, sier formidlings- og undervisningsleder Camilla Lauritzen ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet.

Se den nye oversikten over kurs- og tjenestestøttetilbud.

På nett

I  den nettbaserte oversikten finner man tema som handler direkte om barn og unges oppvekst som unge og rus, fosterhjem, psykisk helse blant samisk ungdom, mobbing, barn som pårørende og krisepedagogikk. Alle tilbudene er beskrevet i portalen. Det finnes også tilbud om hvordan jobbe mer overordnet med temaene tverrfaglig, om gode beslutningsprosesser og kollegaveiledning. RKBU Nord kan fortsatt også ta imot skreddersydde oppdrag dersom kommunene har andre behov for tjenestestøtte.

– Vi håper kommunene finner noe som kan passe deres tjeneste. Alle kan ta kontakt og det er gratis. Kommunene må selv forankre opplegget, stille med lokaler og håndtere påmeldinger dersom vi skal reise ut. Mange av våre kurs kan også tilbys digitalt, sier Lauritzen.

Forespørsel

Kommunene henvender seg til RKBU Nord via portalen. RKBU Nord tar deretter kontakt for å bli enige om et opplegg, dato og praktisk tilrettelegging. Ved få deltakere kan det være aktuelt å samle flere kommuner i samme tilbud.

– Mange av kommunene i Nord-Norge samarbeider allerede på tvers innen ulike områder, for eksempel i kommunale læringsnettverk. Vi kan bidra med faglig påfyll inn i slike samlinger av fagfolk innen ulike profesjoner som jobber med barn og unge, sier Lauritzen.  

Se den nye oversikten over kurs- og tjenestestøttetilbud.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved UiT Norges arktiske universitet tilbyr undervisning, driver med fagutvikling og forsker på ulike tema innen barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord er ett av fire regionale kunnskapssentre som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. RKBU Nord dekker Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard. Les mer på rkbunord.uit.no.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler