Jusprofessorer redder studenter fra timesvis i lovspeil!

Ny barnevernlov, ny utgave av «Sentrale emner i barneretten».

Forfatterne poserer med boka foran en poster av Grunnloven.
Lena Bendiksen (t.v.) og Trude Haugli. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 25.01.23 13:12 Oppdatert: 25.01.23 13:38
Lov og rett Om UiT Studentliv / Studier

Les mer om utgivelsen på Universitetsforlaget sine nettsider.

Ny barnevernlov trådte i kraft 1. januar 2023. I den anledning har andreavdelingsstudentene fryktet at mange lesesaltimer ville gå til å koble utdaterte pensumfremstillinger opp mot bestemmelsene i den nye loven. Til unnsetning kommer heldigvis jusprofessorene Trude Haugli og Lena Bendiksen som samtidig med ikrafttredelsen har lansert den femte utgaven av «Sentrale emner i barneretten».

Boka er per dags dato den første og eneste rettsvitenskapelige fremstillingen av den nye barnevernloven. Utover barnevernsretten, dekker boka også barneretten som rettsområde og lov om barn og foreldre. Målgruppen er både praktikere, forskere og studenter som arbeider med barnerettslige spørsmål.

Vi nekter å trykke noe som er utdatert!

Samtlige utgaver av boka har blitt utsolgt hos forlaget. I forbindelse med lanseringen av forrige utgave forklarte forfatterne at «hver gang har forlaget spurt oss om tillatelse til å trykke et nytt opplag, men da har det skjedd så mye at vi har måttet skrive en helt ny utgave av boken, vi nekter å trykke noe som er utdatert»! Hva gjelder rettspraksis er boka à jour per november 2022, og forslagene til ny lov om barn og foreldre er også berørt. 

Er du interessert i barnerett?

Barnerett og barnevernsrett er obligatoriske emner på henholdsvis første og andre avdeling av masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT. 

I høstsemesteret tilbys spesialfaget JUR-3617 Barns Menneskerettigheter, spesialfag ved UiT er åpne for masterstudenter i rettsvitenskap fra UiT, UiO og UiB!

Det juridiske fakultet har et PhD-program i rettsvitenskap for den som virkelig vil fordype seg i en eller flere rettslige problemstillinger. Per dags dato har vi en stipendiatstilling utlyst, med tema samiske barns rett til en fremtid innenfor deres egen kultur, fristen for å søke er 23. februar 2023. 

Det juridiske fakultet ved UiT er hjem til en egen forskergruppe i barnerett (som tilfeldigvis ledes av Trude Haugli!)


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt