Et atlas over verdens forekomster av gasshydrater

For første gang har kunnskapen om den globale utbredelsen av gasshydrater i undergrunnen blitt samlet i ett verk med bidrag fra forskere blant annet med tilknytning til Institutt for geovitenskap.

En havbunn full av krater fra metanutslipp i Barentshavet.
En havbunn full av krater fra metanutslipp i Barentshavet. Foto: Illustrasjon: Karin Andreassen m.fl.
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 02.12.22 14:40 Oppdatert: 02.12.22 14:50
Bærekraft Energi Naturvitenskap

Gasshydrater er en blanding av naturgass (metan) og is som opptrer under gitte trykk- og temperaturforhold. «Burning ice» er et kjent begrep, for disse hydratene minner om isklumper, men er brennbare.

Det er ikke bare det faktum at gasshydratene inneholder mye av drivhusgassen metan som gjør de interessante, men også at det kan være en mulig stor energikilde.
En av redaktørene for atlaset er Jürgen Mienert, professor emeritus ved IG og tidligere leder ved CAGE. Også redaktør Christian Berndt, nå hos GEOMAR, har hatt tilhørighet ved instituttet.

Siden 2013 har CAGE bidratt til ny kunnskap om gasshydrater, og regnes som et verdensledende senter gjennom de 10 årene det har eksistert.

Les mer hos Geoforskning.no: «Hva finnes i fryseren?»

World Atlas of Submarine Gas Hydrates in Continental Margins (Springer forlag) Foto: Springer forlag
Les mer om atlaset her: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-81186-0


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler