Tilbyr økt kompetanse innen barn og unges psykiske helse

Videreutdanningen «Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge» skal gi fagfolk kunnskap om risikofaktorer og beskyttende faktorer knyttet til psykisk helse hos barn og unge.

Barn og kvinne på en strand
Å jobbe forebyggende kan hjelpe barn og unge før problemene oppstår eller vokser seg store. Foto: Mostphotos
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 18.11.22 11:28 Oppdatert: 18.11.22 11:32
Helse og velferd Pedagogikk Studentliv / Studier

Til våren står Svolvær og Mo i Rana på lista over studiesteder for videreutdanningen som har turnert i Nordland, Troms og Finnmark de siste årene.

– Vi har veldig god erfaring med å tilby denne utdanningen. Den er allsidig og tar opp mange relevante tema som kan være nyttig i en hverdag der man jobber tett med barn, unge og familier. Til tross for at studentene har en krevende arbeidssituasjon er det mange som ønsker å ta denne utdanningen, sier emneleder og universitetslektor Mariann Bellika Hansen.  

Dette er en populær utdanning som tidligere er blitt tilbudt i Tromsø, Hammerfest, Alta, Kirkenes, Finnsnes, Narvik og Mo i Rana.

– Nå vil vi gjerne ha noen lofotværinger med, sier Mariann Bellika Hansen. 

Hvordan kan man hjelpe barn?

Videreutdanningen er lagt opp med tre obligatoriske samlinger og passer godt for personer som har erfaring fra arbeid med barn og unge, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern. I løpet av semesteret er studentene innom mange tema som omhandler barns trivsel, ressurser og generelle oppvekstvilkår, samt ulike vansker og utfordringer som barn og unge kan møte på gjennom oppveksten.

– Vi setter ekstra fokus på hvordan fagfolk i tjenestene kan bli oppmerksomme, forstå og hjelpe barn, unge og deres familier. Blant annet tilbyr vi forelesninger om barn og unge som lever i lavinntektsfamilier, engstelige og triste barn, selvmordsforebygging, mobbing, nettbruk og tidlig utvikling, sier Bellika Hansen.

Et positivt møte

Flere av foreleserne er forskere og deler oppdatert kunnskap fra sine spesialfelt. 

– Utdanningen er et positivt møte mellom de som forsker på temaene og de som jobber med barn unge og familier til daglig, sier Bellika Hansen.

Fristen for å søke på utdanningen er 1. desember. Utdanningen tilbys også i Mo i Rana dette semestret. Les mer her.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler