Bilde av Hansen, Mariann Bellika
Bilde av Hansen, Mariann Bellika
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) mariann.b.hansen@uit.no +4777644251 Her finner du meg

Mariann Bellika Hansen


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Fremme og videreutvikle Familiens hus og andre samhandlingsmodeller på oppdrag fra Helsedirektoratet. Informasjon/veiledning til kommuner som ønsker å etablere Familiens hus evt andre samhandlingsmodeller.

Arrangerer fagdager og tilbyr tjenestestøtte til kommuner på temaene samhandling og lavtinntekt.

Arrangerer nettverksmøter for ledere i Familiens Hus og andre kommunale samhandlingsmodeller.

Emneleder og underviser på HEL 6323-Barn og psykisk helse. Underviser i temaene: Barn og unge som lever i familier med lav inntekt, tverrfaglig samarbeid - ulike samhandlingsmodeller. Emneleder for HEL 6324- Ungdom og psykisk helse.

BTS - Bedre tverrsektorielt samarbeid, i samarbeid med ansatte på Korus Nord og RVTS.

 

 


 • Sabine Kaiser, Christine Charlotte Lillevik, Karine Jakobsen, Mariann Bellika Hansen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with child health centres for children 0–5 years old in Norway: A cross-sectional study
  Nordic journal of nursing research 2021 ARKIV / DOI
 • Monica Martinussen, Mariann Bellika Hansen, Frode Adolfsen :
  Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver
  2019
 • Aylin Desiree Karayazgan, Merete Saus, Djulia Spatalaj, Mariann Bellika Hansen :
  Prosjekt Romfrem: Romske barn i fosterhjem: Hvordan utvikle en trygg etnisk identitet? Møte hos Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  2023
 • Anne-Kari Johnsen, Mariann Bellika Hansen, Camilla Lauritzen :
  Video som verktøy for utvikling av veilederkompetanse
  Fagbokforlaget 2022
 • Merete Saus, Inger Sigfridsson, Aylin Desiree Karayazgan, Mariann Bellika Hansen, Claudia Josef, Djulia Spatalaj :
  Barneverntiltak i romske miljø: fremtidige muligheter
  2021
 • Mariann Bellika Hansen, Monica Martinussen :
  Familiens hus - en samhandlingsmodell
  2019
 • Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen, Sabine Kaiser :
  Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) i Barne- og familieenheten i Asker kommune: Hvordan vurderer fagpersoner og foreldre dette tilbudet?
  UiT Norges arktiske universitet 2015 DATA
 • Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen, Sabine Kaiser :
  Brukerundersøkelse for Mottaket i Barne- og familieenheten i Asker kommune
  UiT Norges arktiske universitet 2015 DATA
 • Monica Martinussen, Sabine Kaiser, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Barne- og familieenheten i Asker kommune
  UiT Norges arktiske universitet 2014
 • Mariann Bellika Hansen :
  Åpen barnehage i Familiens hus, Larvik kommune- Resultater fra brukerundersøkelse gjennomført våren 2012
  UiT Norges arktiske universitet 2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →