Personkort-Mariann-B2
Personkort-Mariann-B2
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) mariann.b.hansen@uit.no +4777644251 Tromsø MH2 L.09.374

Hansen, Mariann Bellika


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Fremme og videreutvikle Familiens hus og andre samhandlingsmodeller på oppdrag fra Helsedirektoratet. Informasjon/veiledning til kommuner som ønsker å etablere Familiens hus evt andre samhandlingsmodeller.

Arrangerer fagdager

Arrangerer nettverksmøter for ledere i Familiens Hus og andre kommunale samahndlinsmodeller

Emneleder og underviser på HEL 6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Underviser i temaene: Barn og unge som lever i familier med lav inntekt, tverrfaglig samarbeid, ulike samhandlingsmodeller.

Gruppeleder på HEL 6317 Barnevernfaglig veilederutdanning.

BTS - Bedre tverrsektorielt samarbeid i samarbeid med Korus Nord og RVTS.

 


 • Kaiser, Sabine; Lillevik, Christine Charlotte; Jakobsen, Karine; Hansen, Mariann Bellika; Martinussen, Monica. Parent satisfaction with child health centres for children 0–5 years old in Norway: A cross-sectional study. Nordic journal of nursing research 2021. ISSN 2057-1585.s 1 - 8.s doi: 10.1177/20571585211031133.
 • Martinussen, Monica; Hansen, Mariann Bellika; Adolfsen, Frode. Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver. 2019 ISBN 9788293031635.s 82 - 93.s doi: https://uit.no/Content/646674/cache=20192309111500/Familiens_hus-Web.pdf.
 • Saus, Merete; Sigfridsson, Inger; Karayazgan, Aylin Desiree; Hansen, Mariann Bellika; Josef, Claudia; Spatalaj, Djulia. Barneverntiltak i romske miljø: fremtidige muligheter. Seminar 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Hansen, Mariann Bellika; Martinussen, Monica. Familiens hus - en samhandlingsmodell. 2019 ISBN 9788293031635.s 16 - 23.
 • Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode; Hansen, Mariann Bellika; Kaiser, Sabine. Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) i Barne- og familieenheten i Asker kommune: Hvordan vurderer fagpersoner og foreldre dette tilbudet?. (data) 2015 ISBN 978-82-93031-41-3.
 • Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode; Hansen, Mariann Bellika; Kaiser, Sabine. Brukerundersøkelse for Mottaket i Barne- og familieenheten i Asker kommune. (data) 2015 ISBN 978-82-93031-42-0.
 • Martinussen, Monica; Kaiser, Sabine; Adolfsen, Frode; Hansen, Mariann Bellika. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Barne- og familieenheten i Asker kommune. 2014 ISBN 978-82-93031-32-1.
 • Hansen, Mariann Bellika. Åpen barnehage i Familiens hus, Larvik kommune- Resultater fra brukerundersøkelse gjennomført våren 2012. 2013 ISBN 978-82-93031-24-6.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MH2 L.09.374

  Klikk for større kart