Søk på videreutdanning innen samiske forhold

UiT har den eneste spesialpedagogiske videreutdanningen rettet spesielt mot samiske forhold. Søknadsfristen er 1. desember hvis du vil starte i vårsemesteret 2023.

Flagg
10 studiepoeng om samiske forhold. Foto: Tommy Hansen/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.11.22 12:50 Oppdatert: 16.11.22 12:53
Studentliv / Studier Urfolk

– UiT Norges arktiske universitet er den eneste utdanningsinstitusjonen som tilbyr en slik videreutdanning innen samiske forhold, sier førstelektor Gunn-Tove Minde.

Hun er ansatt ved Institutt for vernepleie ved UiT i Harstad.

Ifølge Minde egner tilbudet seg spesielt til vernepleiere, barnevernsansatte, sykepleiere, barnehageansatte og andre som har jobber de trenger mer kunnskap og kompetanse om kultursensitivitet.

Kursemnet er på 10 studiepoeng, og tilbys vårsemesteret 2023.

Sentrale tema er:

  • Kultursensitivitet, helse, identitet og læring
  • Konvensjoner, sameloven, samisk språklov og samisk opplæringslov
  • Translasjon/implementere kultursensitivitet i det pedagogiske og profesjons-praktiske arbeidet
  • Identifisere, kommunisere og anerkjenne kulturens rolle i terapeutisk og pedagogisk relasjonsbygging

Studietilbudet er samlingsbasert, og samlingene legges til Harstad. Hvert emne har to samlinger á tre dager.

 

Du finner mer informasjon om studiet og søknadsinformasjon på nettsidene til UiT. 


Kortnytt fra Institutt for vernepleie, Det helsevitenskapelige fakultet
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler