Har mottatt første DNA-oppdrag fra politiet

Torsdag 27. oktober 2022 ble en historisk dag for Rettsgenetisk senter (RGS) ved Institutt for medisinsk biologi. Da mottok senteret den første prøven for DNA-analyse fra politiet.

To menn holder i hver sin ende av konvolutt
Overlevering av første sak. Espen Berger (Troms Politidistrikt) og Thomas Berg (RGS). Foto: Institutt for medisinsk biologi
Portrettbilde av Berg, Thomas
Berg, Thomas thomas.berg@uit.no Leder / Førsteamanuensis
Publisert: 07.11.22 13:45 Oppdatert: 07.11.22 15:07
Lov og rett Teknologi

Det markerte også slutten på en monopolsituasjon. Nå er det ikke bare Oslo universitetssykehus som utfører denne typen analyser i Norge. 

Lang vei

Helt tilbake i 2008 vedtok Stortinget at det skulle opprettes et analyselaboratorium for rettsgenetiske analyser ved UiT Norges arktiske universitet. Veien frem til endelig å kunne levere analyser til politiet har vært lang, og preget av ulike politiske beslutninger. Skulle senteret utelukkende jobbe med forskning og undervisning, eller skulle det også utføre analyser for politi og rettsvesen i straffesaker?

Fra og med Trøndelag og nordover

I 2020 vedtok imidlertid Stortinget å tildele senteret en årlig bevilgning på ca 15 millioner kroner for å kunne levere DNA-analyser til politiet. Fortsatt gjenstår en del utviklingsarbeid på IT-siden hos politiet og laboratoriene før alt er på plass.

Marianne Kjersem og Marita Olsen gjør seg klar for sporsikring. Foto: Institutt for medisinsk biologi

I januar 2024 skal Rettsgenetisk senter kobles opp mot politiets IT-systemer, slik at de kan levere analyser på lik linje med Oslo universitetssykehus. Senteret vil dekke alle politidistriktene fra og med Trøndelag og nordover, og utføre ca 15 prosent av alle oppdrag.

Pilotprosjekt

Prøvene som mottas nå inngår i et pilotprosjekt hvor RGS skal analysere prøver fra Troms politidistrikt i begrenset omfang. Hensikten med prosjektet er å etablere gode rutiner og godt samarbeid mellom RGS og politiet, og er viktig for å finne best mulige løsninger i den endelige dataløsningen som skal settes i produksjon i 2024.

En viktig milepæl

Selv om det ennå ikke er full drift ved RGS, er analyser av de første prøvene fra politiet en viktig milepæl for senteret. Det representer også et viktig steg for å oppfylle Stortingets vedtak om at UiT og RGS skal bidra med å ivareta rettsikkerheten i Norge. De fleste har sikkert fått med seg fra media at DNA-bevis kan tolkes ulikt av ulike fagfolk. Det er derfor viktig at det finnes uavhengige fagmiljø i Norge som kan sikre at rettssystemet vurderer DNA-bevis på en mest mulig korrekt måte.  


Kortnytt fra Institutt for medisinsk biologi, Rettsgenetisk senter
Berg, Thomas thomas.berg@uit.no Leder / Førsteamanuensis
Vi anbefaler