Praksis hos Finnfjord AS

Hei! Jeg heter Runar Dalgård, 25 år gammel og går 5. semester på prosessteknologiløpet til UiT i Narvik. Jeg har vært i praksis hos Finnfjord AS på Finnsnes i 3 uker høsten 2022.
Finnfjord er et smelteverk som først ble dannet som KS/AS Fesil Nord i 1960. Produktene

Finnfjord AS
Finnfjord AS Foto: Privat
Portrettbilde av Pettersen, Jan-Arne
Pettersen, Jan-Arne jan-arne.pettersen@uit.no Instituttleder ved Institutt for Industriell Teknologi
Publisert: 01.11.22 21:34 Oppdatert: 01.11.22 21:42
Arktis Energi Teknologi

Produktene som blir laget i dag er Ferrosilisium, en blanding av jern og kvarts som brukes i produksjon av stål, og microsilica som er et biprodukt som brukes for å forsterke betong. I tillegg ble et
gjenvinningsanlegg åpnet i 2012 med en turbin som kan produsere nok strøm til 22.000 husstander (ca. 340 Gigawatt timer) ved bruk av varmen i røyken som ovnene produserer. Denne røyken inneholder microsilica, som renses i et renseanlegg for å forhindre unødvendig forurensning og sløsing av et nyttig produkt.
Jeg har jobbet som operatør på skift i produksjon fra 2017-2020, så jeg hadde en god del kunnskap om verket før jeg begynte på praksisen. Det som var nytt for meg var at på ingeniørnivå var det mye andre ting man måtte ta i
betraktning, slik som vedlikeholdsplanlegging og
møteaktivitet med konsulenter og andre typer planer der prosess er involvert. Nå har jeg fått vite hvordan der er på «andre siden av bordet», og der avgjørelser må tas med alle faktorer som logistikk, HMS og andre ting i tankene.
Det har vært en god erfaring å få ta del i aktivitetene som ingeniørene gjør på daglig basis, og jeg har fått et nytt perspektiv på helheten av prosessen og alle utfordringene som kommer med det, og ikke minst hvordan man skal være løsningsorientert og diskutere alternativer med prosessteamet som jeg har fulgt.
Arbeidsoppgavene jeg har hatt er å utforme et revidert opplæringssystem med et spesielt søkelys på HMS, der alle arbeidsoperasjonene beskrives med formål, utførelse og sikkerhetsrisikoer. Grunnen til at jeg fikk denne oppgaven var min tidligere erfaring som operatør i produksjon. Vi hadde flere møter med både skift og prosessavdelingen for å komme fram til et godt format som var enkelt å forstå seg på, og navigere seg gjennom.
Hovedfokuset var at den nytilsatte skulle få en manual som beskriver arbeidsoppgavene og som sikrer en lik forståelse blant nye ansatte.
Det som gjorde oppholdet ekstra bra var at de ansatte tok meg godt imot, og tok seg tid til å svare på spørsmål eller hjelpe med forskjellige arbeidsoppgaver. Jeg tror det er veldig viktig at man får lov til å prøve forskjellige ting for å bli komfortabel i en bedrift som Finnfjord, der mange ting er vanskelig å forstå seg på med en gang, rett og slett på grunn av at verket har så mange forskjellige systemer, maskiner, områder og komponenter i tilknytting ovnene, gjenvinningsanlegget og renseanlegget.
For studenter som lurer på å ta faget ingeniørpraksis i bedrift, så anbefaler jeg det på det sterkeste. Det er lurt å få litt yrkeserfaring, da studier og jobb kan være veldig forskjellig fra hverandre. På denne måten kan man få teste vannet i en bedrift, og bestemme seg for videre karriere basert på den erfaringen man har gjort seg i løpet av praksisen.


Kortnytt fra Institutt for industriell teknologi
Pettersen, Jan-Arne jan-arne.pettersen@uit.no Instituttleder ved Institutt for Industriell Teknologi
Vi anbefaler