Ravna hovedtaler på University of Cambridge

Jusprofessor ved UiT, Øyvind Ravna er en av tre hovedtalere til konferanse ved universitetet i Cambridge i England. Tema for konferansen er «Indigenous studies in the United Kingdom and Europe: pasts, presents and futures»

jusprofessor samerett Fosensaken
KOMPETANSE: Jusprofessor Øyvind Ravna tar utgangspunkt i Høyesterettsdommen i Fosensaken når han er en av hovedtalerne ved universitetet i Cambridge Foto: Arkiv/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.09.22 10:45 Oppdatert: 21.09.22 12:57
Arktis Bærekraft Lov og rett Urfolk

Øyvind Ravna står i morgen på talerstolen ved det velrennomerte britiske universitetet i Cambridge, der han sammen med to andre hovedtalere skal snakke om urfolksstudier knyttet til juss og aktuelle saker i Norge.

De andre to er henholdsvis fra USA og Storbritannia og representerer fagene sosiologi og litteraturstudier.

Les mer om konferansen

Rettsvern og naturbruk

– Jeg skal snakke om rettsvern for samisk kultur og naturbruk i medhold av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, hvor rettspraksis fra Fosen-saken står sentralt i mitt foredrag, sier Ravna som viser til en artikkel i tidsskriftet Juridica.

Har Høyesterett siste ordet?

 Ravnas innlegg sammenlikner Høyesteretts behandling av Fosensaken med et tilfelle i Andesfjellene der et samfunn ble skadelidende som følge av uttørking og ødelegging av beiteområder for lamaer. 

Flere avbøtende tiltak

Det Ravna skal snakke om er relatert til den enstemmige storkammerbeslutningen i Norges Høyesterett og hvilken forventning man kan ha til at dommen vil ha stor betydning for pågående og fremtidige saker som handler om inngrep i naturen i samiske reindriftsområder. Ravna slår fast at vindturbinene fortsatt nesten ett år etter dommen, som konkluderte med at vindkraftanlegget på Fosen var bygget i strid med de konvensjonene som Norge har forpliktet seg til, fortsatt sviver rundt. Og i stedet for å legge ned dette ulovlige kraftverket vurderer regjeringen nå ytterligere avbøtende tiltak, heter det i innlegget til jusprofessor Øyvind Ravna fra UiT.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler