Har Høyesterett egentlig det siste ordet?

Er det Høyesterett eller regjeringen som har siste ordet i Fosen-saken? Det drøfter jusprofessor Øyvind Ravna i en kronikk i tidsskriftet Juridika. Kan utbyggerne bare overse dommen i Høyesterett?

Fosen vindmøller Høyesterett
DØMMENDE: Er det Høyesterett eller regjeringen som har siste ordet i Fosen-saken, det drøfter jusprofessor Øyvind Ravna i en kronikk i tidsskriftet Juridika Foto: Arkiv/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.02.22 10:59 Oppdatert: 07.02.22 12:06
Arktis Bærekraft Energi Lov og rett Samfunn og demokrati Urfolk

I tidsskriftet heter det at byggingen av to vindkraftverk på Fosen ble enstemmig funnet å være i strid med rettighetene til to reindriftssiidaer. Professor Ravna peker i denne kronikken på at ekspropriasjonslovgivningen er foreldet, at Fosen-dommen reiser en viktig debatt omkring pågående og fremtidige inngrepssaker i samiske reindriftsområder, at samerett bør bli en obligatorisk del av mastergraden i rettsvitenskap og at dommen etterlater et spørsmål om Høyesterett virkelig dømmer i siste instans.

Ravna skriver: 

«Det siste, og mest prekære punktet er at den enstemmige storkammerdommen etterlater seg et brysomt, statsrettslig spørsmål man ikke skulle tro kunne komme opp i et liberalt demokrati som det norske. Spørsmålet om Høyesterett virkelig dømmer i siste instans, slik Grunnloven § 88 og maktfordelingsprinsippet instituerer, har etter som tiden er gått og lite har skjedd, gradvis meldt seg.»

Her er kronikken i Juridika

Ravna professor
HVEM AVGJØR? Jusprofessor ved UiT, Øyvind Ravna drøfter i en kronikk i tidsskriftet Juridika hvem som i virkeligheten avgjør saken om vindmølleutbyggingen på Fosen som Høyesterett mener er ulovlig. Foto: Arkiv/UiT


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler