Gode verktøy til bruk i det daglige

Kommunalt ansatte i Bodø kommune har tatt videreutdanning i Kognitiv atferdsterapi. Nå skal kunnskapen de har fått deles videre med kolleger.

Karlson og Eivik har gjennomført to trinn med KAT-videreutdanning
Heidi Eivik (t.v) og Lena Karlson mener at kognitiv atferdsterapi (KAT) er nyttig i møte med barn og unge. Foto: Annelise Fredriksen
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 28.06.22 09:45 Oppdatert: 04.07.22 10:18
Helse og velferd Studentliv / Studier

Psykisk helserådgiver Heidi Eivik og helsesykepleier Lena Karlsson er to av flere ansatte fra Bodø kommune som har tatt videreutdanning i Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet. Tilbudet er gitt i Bodø og er en opplæring i å gi barn barn og unge som har psykiske helsevansker rask helsehjelp før problemene vokser seg større. I KAT fokuserer man blant annet på problemløsning og se sammenheng mellom tanker, handling og følelser. Terapiformen brukes i behandling av ulike typer psykiske helsevansker. 12 ansatte i Bodø kommune har nå gjennomført trinn 1 og trinn 2 av videreutdanningen (60 studiepoeng).
- Vi er veldig fornøyde med tilbudet. De fleste sier at det er ei tid før og etter KAT. Dette har ført til ei stor endring i arbeidshverdagen vår, sier Eivik og Karlsson.

Tverrfaglig arbeid
Eivik og Karlsson trekker fram at det har vært givende å jobbe tverrfaglig med denne utdanningen, men også at det har vært en fordel å ha spredt kunnskapen på ulike skoler og i miljøet rundt blant barn og unge i Bodøområdet. I starten av studiet gikk studentene igjennom grunnleggende kognitiv atferdsterapi, mens trinn 2 gir studentene muligheter til å fordype seg i ulike tema eller problemstillinger man kan møte på i arbeidet med barn og unge. Eivik og Karlsson mener at utdanningen har gitt dem en større forståelse av hvorfor noen havner i psykisk uhelse.
- Intuitivt skjønner man at tanker, følelser og kropp henger sammen. Det må jo være sånn, men det er mer krevende å få det ut i jobben du gjør, sier Eivik.

Heidi Eivik og Lena Karlson videreformidler kunnskapen om KAT.
Heidi Eivik (t.v) og Lena Karlson er nå igang med å viderformidle det de har lært om grunnleggende kognitiv atferdsterapi (KAT). Foto: Frida Vinje

Gode verktøy
Gode verktøy til bruk i møte med barn, unge, familie og nettverk er noe av det som Eivik og Karlsson trekker fram som spesielt viktig for å kunne ta i bruk kunnskapen i praksis.
- Noen av oss jobber med små barn og noen jobber med ungdommer. De verktøyene vi har lært nå, kan tilpasses til det meste av problemstillinger vi få inn. Det gjelder både for eksempel selvskading, engstelse og atferdsvansker. KAT er et fint verktøy for å rydde opp i det som er kaotisk og vanskelig.

Gjennom videreutdanningen har studentene vært delt i grupper og hatt anledning til å komme med tilbakemeldinger til hverandre under veiledning.
-Etter jobb har vi kunnet dra rett på jobb og ta i bruk det vi har lært. Det har også vært nyttig å ha hverandre å diskutere med og ha et felles språk, sier Eivik.
- Det beste er kvaliteten på samlingene, at utdanningen er praksisnær og at emneleder og veiledere er har sydd sammen et opplegg med god progresjon. De er også veldig lydhøre, sier Karlsson.

Nå skal kunnskapen deles videre til andre i kommunen. Både Eivik og Karlsson foreleser nå i grunnleggende KAT. Karlsson har dette som del av en prosjektstilling. 
- Vi samles allerede en gang i måneden og vil fortsette med det fram til jul og håper at vi kan fortsette med dette også videre for å holde kunnskapen varm.

Sentral tilnærming for rask hjelp

Studenter kognitiv atferdsterapi i Bodø
Annelise Fredriksen (t.v) og Berit Sivertsen Sørvig (t.h) har fulgt denne gruppen videreutdanningsstudenter gjennom to trinn KAT-utdannelse. Foto: 
Emneleder Anne Lise Fredriksen og veileder Berit Sivertsen Sørvig har hatt gleden av å følge en aktiv og engasjert gruppe videreutdanningsstudenter gjennom to semester.

Både Fredriksen og Sivertsen Sørvig har lang erfaring med å tilby kognitiv atferdsterapi (KAT). Allerede i 2003 startet RKBU Nord opp sitt første kull, da for spesialisthelsetjenesten. I 2013 kom tilbudet til kommunehelsetjenesten. Fredriksen og Sørvig synes KAT er nyttig å kunne i arbeid med barn, unge og familier på kommunenivå.

- Gjennomgangstonen er at studentene blir tryggere i rollen og at de har fått verktøy som de kan bruke både i samtaler med foreldre og barn. Samtidig har de også fått mer kunnskap og forståelse for ulike psykiske helsevansker og tilstander. Det gjør at de lettere kan vurdere om de skal henvise til spesialisthelsetjenesten. De har fått kunnskap på flere nivå, sier Anne Lise Fredriksen.

Kommunens barn
De legger til at de til tider kan være krevende å jobbe i kommunale tjenester og at trygghet både i jobben og i systemet er til god hjelp.
- Mange kommunalt ansatte har vanskelige saker og møter mennesker med krevende tilstander. Uansett om barna eller ungdommene bli henvist til spesialisthelsetjenesten så er de kommunens barn. Dette gir også de ansatte i kommunen mer sikkerhet i re-henvisninger, tilføyer Sivertsen Sørvig.

Kognitiv atferdsterapi (KAT)

Kognitiv atferdsterapi (KAT), også kalt kognitiv terapi, er en sentral tilnærming for å hjelpe barn og unge med ulike psykiske problemer. Tilnærmingen er godt egnet for å kunne gi barn og unge rask hjelp før problemene har blitt for store, og hjelp til selvhjelp vektlegges. (rkbunord.uit.no)
Les mer om studietilbudene innen KAT og andre tilbud her:
https://uit.no/utdanning/videreutdanning/rkbu


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler