Samisk språk og kultur i en ny tid

Det er tema når UHR-Samisk mandag i Oslo markerer oppstarten av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032. Sentral i arbeidet med seminaret er professor Torjer A. Olsen fra Senter for samiske studier ved UiT som også er leder for UHR-Samisk.

samer, samisk språk
MARKERING: Her er det samiske i front - og i Oslo skal det samiske språk i en ny tid på dagsorden. Foto: Jan Tore Larsjord, Ságat.
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.06.22 11:49 Oppdatert: 08.06.22 12:53
Arktis Om UiT Pedagogikk Urfolk

Universitets- og høgskolerådet markerer FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med dette seminaret i Oslo 13. juni. Og det er UHR-Samisk som setter søkelys på situasjonen for de samiske språkene i anledning FNs tiår for urfolksspråk

instituttleder professor olsen
LEDER SEMINARET: Professor Torjer Andreas Olsen som også er UHR-Samisk sin leder skal lede dette seminaret. Foto: UiT

Hva er status?

Første del av seminaret setter søkelyset på situasjonen for de samiske språkene i Norge i dag, mens andre del fokuserer på urfolksperspektiver i utdanning, med eksempler fra grunnskole, videregående, og høyere utdanning, forteller møteleder Torjer Olsen, som leder UHR-Samisk.

Konferansen åpnes av rektor Christen Krogh ved OsloMet før sametingsråd fra NSR, Mikkel Eskil Mikkelsen skal snakke om UH-sektoren og de samiske språkene. 

Statssekretær for kommunal og distriktsministeren, Senterpartiets Nancy Porsanger Anti vil snakke om regjeringens arbeid med samiske språk – lovverk og andre rammevilkår.  Tredje innlegg vil handle om situasjonen for lulesamisk og sørsamisk i dag. Og dette innlegget er det professor Jon Todal, ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole  som står for. 

Utfordringer med rekruttering

Etter en liten pause vil prorektor Ylva Jannok Nutti Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, førsteamanuensis Lene Antonsen UiT Norges arktiske universitet og programleder Asbjørn Kolberg, Nord universitet ta for seg utfordringene med rekruttering til utdanninger på/i nord-, sør- og lulesamisk – og hvordan jobber de ulike institusjonene.

Etter disse innledningene skal det være en panelsamtale om mulige løsningsforslag: Hva trenger vi av nasjonale virkemidler? Hva kan institusjonene gjøre, heter det i programmet.  

Urfolksperspektiv i utdanningen

Slik ser resten av programmet ut, der urfolksperspektiv i utdanningsløpet er tema:

* Implementering av Kunnskapsløftet 2020 (LK 20) – et følgeforskningsprosjekt om Fagfornyelsen. Prorektor Ylva Jannok Nutti, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 

* Implementering av innholdskompetanse om samisk kultur i helseutdanningene.  Faglig leder Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet. 

* Ny barnehagelærerutdanning med samisk profil. Studieleder Kristin Fløtten, Nord universitet. 

* Spørsmål/diskusjon i plenum 

* Urfolk og utdanning. Professor Hilde Sollid, UiT Norges arktiske universitet 

* Førsteamanuensis Cato Christensen, Diversity Studies Center - OsloMet 

* Førsteamanuensis Kristin Gregers Eriksen, Universitetet i Sørøst-Norge. Dembra: Refleksjonsverktøy for arbeid med samiske perspektiver og urfolksperspektiver i lærerutdanningen

Etter en diskusjon i pleum blant de rundt 100 påmeldte deltakerne avslutter professor Torjer A. Olsen som leder UHR-Samisk seminaret med en oppsummering.

 


Kortnytt fra Senter for samiske studier
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler