Aker Horizons og UiT i Narvik inngår samarbeid

Aker Horizons og UiT Norges arktiske universitet («UiT») lanserer i dag et samarbeid som tar sikte på å utvikle kompetansen som trengs for å kunne besette fremtidens grønne industriarbeidsplasser.

Oversiktsbilde av UiT i Narvik, tatt med drone
Aker Horizons og UiT i Narvik lanserer i dag et samarbeid som tar sikte på å utvikle kompetansen som trengs for fremtidens grønne industriarbeidsplasser. Foto: UiT Norges arktiske universitet
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 18.05.22 14:44 Oppdatert: 28.08.23 09:14
Bærekraft Om UiT

Samarbeidet skjer gjennom Aker Horizons datterselskap, Aker Narvik AS («Aker Narvik»), og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT («IVT-fakultetet») i Narvik, og bygger på arbeidet Aker Horizons har igangsatt for å utvikle et grønt industriknutepunkt i Narvik. 

Tilbyr forskning og utdanning

I Narvik jobber Aker Horizons sammen med sine porteføljeselskaper og lokal industri for å utvikle grønne verdikjeder og grønn eksportindustri basert på selskapets kompetanse på fornybar energi og energibærere som hydrogen og ammoniakk. UiT jobber for å levere forskning og utdanning av høy kvalitet som bidrar til utvikling, verdiskaping og vekst nasjonalt og internasjonalt. Gjennom IVT-fakultetet tilbyr UiT ingeniør- og sivilingeniørutdanning og doktogradstipendiater innenfor kompetanseområder som er sentrale for arbeidet med å sette fart på det grønne industrielle skiftet.  

– Enestående tilbud

– Aker Narviks prosjekter vil kreve bred industriell kompetanse, og kompetanseutvikling vil derfor være en hjørnestein i Narviks grønne industriknutepunkt. IVT-fakultetet ved UiT har et enestående tilbud av yrkesrettede utdanninger og har en tverrfaglig tilnærming som er sentral for å møte fremtidens industrielle utfordringer, noe som gjør dem til en ideell akademisk partner for Aker Narvik. Forskningen ved fakultetet er rettet mot innovasjon innen ingeniørvitenskap og teknologi, og er tematisk nært knyttet til en rekke industriområder som vurderes i Aker Narvik. I tillegg har IVT-fakultetet avanserte laboratoriefasiliteter for utvikling og testing av ny teknologi, som vil tjene oss godt når vi utforsker grensene for hva som er mulig i det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Aker Horizons, Kristian Røkke.

Ny grønn industri

–  IVT-fakultet I Narvik har siden 1955 hatt som sitt samfunnsoppdrag å bidra til utvikling av næringslivet i landsdelen gjennom ingeniørkompetanse. Våre studier og vår forskning skal bidra til ny grønn industri og sikre bærekraftige arbeidsplasser og utvikling av Nord-Norge. Derfor er det viktig for oss å ha et godt og nært samarbeid med Aker Narvik. Vi ønsker å bidra med kompetanse, forske sammen og utvikle et sterkere kompetansemiljø i Narvik for både ansatte og studenter, sier fakultetsdirektør Åsunn Lyngedal.

Felles prosjekter

Sammen vil Aker Narvik og IVT-fakultetet utforske muligheter for hvordan samarbeidet best kan støtte studenter innenfor relevante studieretninger med oppgaver på bachelor- og masternivå. Samarbeidet tar også sikte på å utvikle relevante etter- og videreutdanninger, og å legge til rette for ph.d- og doktorgradsstudenter. Fagmiljøene ved Aker Narvik og IVT-faktultetet vil videre se på mulighetene for å utarbeide felles prosjektinitiativ og posisjonere seg mot relevante nasjonale og internasjonale finansieringsordninger.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Christian Yggeseth, Investor Relations, Tel: +47 915 10 000,
christian.yggeseth@akerhorizons.com

Ivar Simensen, Communications, Tel: +47 464 02 317,
ivar.simensen@akerhorizons.com

Åsunn Lyngedal, fakultetsdirektør, Tel: +47 971 28 330,
asunn.lyngedal@uit.no

 

Om Aker Horizons

Aker Horizons utvikler grønne industriprosjekter og teknologier som setter fart på overgangen til nullutslipssamfunnet. Konsernet eier selskaper og prosjekter innen fornybar energi, karbonfangst og infrastruktur, og utvikler grønne industrielle knutepunkter. Med fornybar energi og hydrogenproduksjon som utgangspunkt bidrar knutepunktene til avkarbonisering av industrier som stål, kunstgjødsel og shipping. Aker Horizons bygger på Aker-konsernets 180 år lange industrielle historie, og jobber for å løse grunnleggende klimautfordringer gjennom å kombinere sine kapabiliteter innenfor industri, teknologi og forståelse for kapitalmarkedet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har hovedkontor på Fornebu. Aker Horizons og tilhørende porteføljeselskaper sysselsetter til sammen mer enn 1200 ansatte fordelt på 18 land og fem kontinenter.
www.akerhorizons.com

 

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet og har 16 650 studenter og 3500 ansatte. UiT bidrar til kunnskapsbasert utvikling på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Arktis er av økende global betydning, og vår plassering i utkanten av Arktis innebærer et viktig oppdrag. Klimaendringer, utnyttelse av arktiske ressurser og miljøtrusler er utfordringer av stor global betydning, og noe vi er spesielt opptatt av. Ved UiT kan du utforske globale problemstillinger fra et lokalt perspektiv.
www.uit.no

 


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler