– Vi må bort fra Netflix og chill!

Engasjementet var sterkt da UiT-studenter fra Harstad, Alta og Tromsø møttes til workshop for å utvikle en ny studentundersøkelse denne uka.

To menn og en kvinne sitter ved et bord og diskuterer
Det summet i studentstemmer under workshopen i Harstad. Foto: Elin Glad/UiT
Portrettbilde av Glad, Elin
Glad, Elin elin.a.glad@uit.no Prosjektleder
Publisert: 07.04.22 19:37 Oppdatert: 08.04.22 12:00
Helse og velferd Om UiT Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

–  Vi må få folk bort fra Netflix og chill! Dette kan vi få til ved at studentforeningene får opp aktiviteten igjen etter koronaen, sier Ruben Johansen (26), en av studentene som er med på å utvikle en splitter ny undersøkelse om studenters trivsel og helse sammen med prosjektet Sunne valg for alle.

Den nye studentundersøkelsen skal være med på å bidra til enda bedre trivsel på UiT sine campuser.

– Vi vil utvikle en studie sammen med våre studenter der studentene er medforskere, sier Kristin Benjaminsen Borch, førsteamanuensis og prosjektleder for undersøkelsen.

– Vi håper at undersøkelsen skal gi oss mer kunnskap om hvordan våre studenter mestrer studiehverdagen og hva som fremmer og hemmer trivsel, sier Borch.

Avgjørende å jobbe sammen

Det finnes i dag lite kunnskap om studenttrivsel og -helse. I fjor var det under 20 % av studentene ved UiT som deltok i den nasjonale SHoT-undersøkelsen. 

–  Vi vet derfor særlig lite om våre egne studenter ved UiT. Konsekvenser av pandemien gjør denne forskningen enda viktigere. Vi ønsker å utvikle nye metoder for datainnsamling som gir oss et mer utfyllende bilde, sier Borch. Hun tenker det er helt avgjørende å operere som et team.

– Vi er derfor heldige som får jobbe sammen med studentene, sier prosjektlederen.

Studentgruppa skal representere hele UiT og består av representanter fra alle fakultetene og fra campusene i Harstad, Narvik, Bodø, Finnmark og i Tromsø.

–  Vårt mål er å gjøre UiT enda bedre på å legge til rette for trivsel blant studenter. Dette vil ha positive ringvirkninger for både læringsmiljø og utdanningskvalitet, mener prosjektlederen.

Skape arenaer

Mann lukter på en vaffel
Ruben Johansen (26) er glad i både studentengasjement og vaffel. Foto: Elin Glad/UiT

Student ved UiT, Ruben Johansen (26), synes undersøkelsen er et godt initiativ.

–  Det er fornuftig å prøve å dekke kunnskapshullene når man oppdager dem, og en god idé å gå direkte til studentene for å finne dem. Det er også lurt å inkludere flere av campusene. De er tross alt forskjellige, både i forhold til størrelse, studietilbud og studentdemografi, sier Johansen. 

Han mener fellesskapet er viktig og at man må skape flere arenaer for et godt studentliv. Folk er vanedyr og 

–  Vi må få folk bort fra Netflix og chill! Dette kan vi få til ved at studentforeningene får opp aktiviteten igjen etter koronaen. Vi må jobbe for å få studentene opp av sofaen og inn på styremøtene, avslutter han spøkefullt.

Flere møteplasser?

Victor Zimmer (25) er leder i Studentparlamentet, én av undersøkelsens partnere. Han har stor tro på undersøkelsen.

 Det er viktig at vi finner ut hvordan UiT-studenter og over hele UiT har det. Vi vet at noe må gjøres, vi er bare ikke helt sikre på hva, sier han.

– Kanskje trenger vi flere møteplasser som Ludo? sier Zimmer. Studenthuset i Harstad var ett av stedene der workshopene fant sted denne uka.

–  Ludo er et flott lokale for sosialisering. Hit har jeg ofte gått fra forelesning, tatt en kaffe og jobbet litt og senere tatt en pils, sier UiT-studenten.

–  Noe må vi jo ha lært!

–  Etter pandemien vi har vært igjennom, er det er essensielt at vi bygger opp de strukturene som har slått sprekker, sier Tone Christoffersen (41), koordinator for studentliv i Norges arktiske samskipnad, en annen samarbeidspartner i undersøkelsen.

Hun opplever at hun får mye igjen for å engasjere seg, og er både organisasjonskonsulent i Campustinget og student på UiTs samlingsbaserte master i ledelse.

–  Man prater om at vi skal tilbake til sånn som det var før, men kanskje vi skal finne fram til noe nytt? Noe må vi jo ha lært! avslutter hun entusiastisk.

Kvinne smiler mot kamera.
Tone Christoffersen bidro med godt humør og gode innspill til den nye studentundersøkelsen. Foto: Elin Glad/UiT

Er du student og ønsker å bidra til utviklinga av undersøkelsen? Send gjerne en e-post til prosjektkoordinator Irene Foss (irene.foss@uit.no) for å høre hvordan du kan bidra!

Sunne valg for alle - innsikt for bedre folkehelse

Alle skal ha lik tilgang til utdanning og helsetjenester. Likevel øker ulikhetene i helse i Norge. Hvorfor? Hva kan redusere sosiale ulikheter i helse?

Prosjektet Sunne valg for alle – innsikt for bedre folkehelse er ei miljøstøtte gitt fra Norges Forskningsråd for perioden 2019-2024.

Sunne valg skal:

  • Utvikle forskningsbasert kunnskap om sosiale ulikheter i Norge,
  • legge til rette for tilgang til forskningsdata,
  • kommunisere målrettet og innsiktsbasert informasjon om sunne valg til utvalgte befolkningsgrupper,
  • integrere utdanning og forskning.


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin
Glad, Elin elin.a.glad@uit.no Prosjektleder
Vi anbefaler