– Slik introduserer vi forskning til studentene våre!

Studenter ønsker mer arbeidsrelevans i studiene sine. Det har kaffestudien på Helsefak bidratt til!

En gruppe mennesker inne på et laboratorium.
Guri Skeie, professor i ernæring, førsteamanuensis på bioingeniørutdanningen, Ann Iren Solli og postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin, Marko Lukic sammen med noen av studentene som bidro i studien. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Portrettbilde av Glad, Elin
Glad, Elin elin.a.glad@uit.no Prosjektleder
Publisert: 31.03.22 09:56 Oppdatert: 03.04.23 13:39
Helse og velferd Studentliv / Studier

I kaffestudien er det studentene på medisin, ernæring og bioingeniør som har stått for all datainnsamling.

– Innsamlingen foregikk på akkurat samme måte som i den virkelige verden, forteller forskningsprosjektleder og postdoktor, Marko Lukic. Han leder prosjektet sammen med førsteamanuensis Kristin Benjaminsen Borch. 

Studentene samlet inn spørreskjema, analyserte data, og skal skrive en vitenskapelig artikkel om resultatene som skal publiseres i et forskningstidsskrift.

Bioingeniørstudentene rigget til med egen «poliklinikk» og gjennomførte alle prosessene knyttet til blodprøvetaking. Ikke minst fikk de ta prøver fra «ekte» mennesker i stedet for å øve seg på hverandre.

– Det er slik vi introduserer forskning til studentene våre! sier Lukic entusiastisk.

Lukic mener studentene kan lære mye av å være med på et ordentlig forskningsprosjekt med virkelige forskningsdeltakere.

– For eksempel fikk ernæringsstudentene erfare at vi ofte vil pynte litt på sannheten når det gjelder matinntaket vårt, sier kaffeforskeren med glimt i øyet.

– Kjempespennende

I fjorårets Studiebarometer kom det fram at selv om UiT sine studenter i hovedsak er fornøyde med studieprogrammet sitt, mener de at det er rom for forbedringer når det gjelder studienes tilknytning til arbeidslivet. De ønsker flere muligheter til å jobbe med prosjekter og oppgaver i samarbeid med arbeidslivet.

Andrea Treider Frøystad (20) er andreårsstudent på medisin ved UiT.

– Man får være med på hele prosessen fra start til resultatene er klare – og det har vært kjempespennende! forteller hun.

Smilende jente som viser fram en kopp.
Medisinstudent Andrea Treider Frøystad (20) er glad i kaffe. Hun synes prosjektet var både spennende og lærerikt. Foto: Elin Glad /UiT

Kaffestudien la også til rette for at studentene som var med i prosjektet kunne bruke de innsamlede dataene i egne oppgaver.

– Vi på medisinstudiet registrerte vekt, høyde og blodtrykk på deltakerne. Dette er jo ting man har gjort, så selve innsamlingen var ikke så komplisert. Men så fikk vi også skrive om det og bruke det i studiet. Så det var tiden etterpå som ga meg størst læringsutbytte, når jeg fikk jobbe med dataen jeg hadde vært med å samle inn, forklarer Treider Frøystad.

– Det å jobbe praktisk med forskning er noe man vanligvis ikke får muligheten til så tidlig i studiet. Det har vært veldig lærerikt og er kanskje noe som bør integreres i studiene.

Vitenskap i praksis

I kjølvannet av kaffestudien har de som var med å fasilitere studien fått flere gode tilbakemeldinger på arbeidsrelevans.

– Hovedinntrykket studentene sitter med er at det var en flott og nyttig opplevelse. De synes, akkurat som vi forskere, at det er veldig gøy å se vitenskapen i praksis, forteller Lukic.

Forskerne har også tatt med seg erfaringer om hva de kan gjøre bedre neste gang. Og det ser ut til at studentene er klare for mer praktisk arbeid.

– Flere av studentene som var med har spurt om de kan bidra i flere prosjekter.

Inspirerende

– Denne måten å samarbeide med studentene på viser hvilke muligheter som ligger i en karriere i forskning. Det vil forhåpentligvis føre til at jeg får flere flotte kolleger i framtida.

Lukic forteller om ei inspirerende, om enn litt stressende tid.

– Det er til tider mye å koordinere, men det er verdt det! Det er en fantastisk opplevelse å jobbe med unge, engasjerte mennesker. Dette bør være en del av undervisninga for alle studentene våre, sier han engasjert.

Studien er et ordentlig samarbeidsprosjekt med mange involverte, blant andre professorer Maja-Lisa Løchen og Tom Wilsgaard, stipendiatene Sairah Lai Fa Chen, Faith Benebo, Patrik Hansson og David Peyre-Costa lege under spesialisering på utveksling fra Frankrike!

Ringvirkninger

Førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen, Ann Iren Solli, kan fortelle at studentfokuset i kaffestudien allerede har hatt ringvirkninger. I etterkant har blant annet Idrettshøgskolen på UiT tatt kontakt for å rekruttere bioingeniørstudenter til et av deres forskningsprosjekter.

–  Dermed har deltakelse i kaffestudien også bidratt til at andre forskere ser muligheten og verdien av å benytte studentenes kompetanse, sier Solli til Bioingeniøren.

Kan vi fortsette å drikke «jålekaffe» ukritisk? Følg med når resultatene fra undersøkelsen blir publisert til høsten.

Om kaffestudien

Studien er gjennomført på Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT. Den ble fullført i november 2021 og resultatene blir publisert høsten 2022.
Bakgrunnen for kaffestudien er funn fra Tromsøundersøkelsen, der man har kommet fram til at det er stor forskjell mellom kokekaffe og filterkaffe.

Kokekaffe påvirker kolesterol og blodlipider negativt. Kaffe inneholder diterpiner, som påvirker kolesterol, og diterpinnivået påvirkes i sin tur av tilberedelsesmåten.

Vi er fortsatt usikre på diterpinnivået i espresso. Det er begrenset med forskning på effekten av espresso på kolesterolnivået i blodet. Det er dette kaffestudien skal forsøke å finne ut av.

Forskningsdeltakere var friske kvinner og menn mellom 20 og 39 år som ble delt i to grupper. Mens den ene gruppen måtte klare seg fire uker uten kaffe, måtte den andre drikke fem espressoshots hver dag. Deretter byttet gruppene roller. Underveis ble det tatt blodprøver og målt blodtrykk og vekt ukentlig.

Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin
Glad, Elin elin.a.glad@uit.no Prosjektleder
Vi anbefaler