Studenter øver beredskap på tvers av grensene

Når store kriser slår til, er det viktig å kunne hjelpe hverandre – på tvers av landegrensene. Beredskapsstudenter fra Norge, Sverige og Finland deltok denne uken i den tredje utgaven av Student Barents Rescue ved UiT i Harstad.

Studenter foran en skjerm
Studentene jobber i grupper - på hver sin side av landegrensene - via skjerm. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 16.03.22 09:53 Oppdatert: 16.03.22 10:12
Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

Scenarioet for øvelsen denne gangen var en storbrann i Kirkenes. Brannen kom raskt ut av kontroll og utløste behov for rask bistand over landegrensene. Hvordan kan beredskapsetater i Barentsregionen jobbe for å hjelpe hverandre når krisene oppstår?

Dette var tredje gangen kriseøvelsen Student Barents Rescue ble arrangert, og gjennom en hel dag jobbet studentene seg gjennom problemstillinger. Øvelsen er en skrivebordsøvelse og studentene samarbeider digitalt via skjerm. 

Med på øvelsen i år var det i tillegg fra UiT med studenter fra Nord universitet i Nordland, Laurea universitet i Helsinki Finland og Mittuniversitet i Sverige. På de tidligere øvelsene har det også deltatt studenter fra Northern Arctic Federal University (NARFU) i Arkhangelsk i Russland, men på grunn av situasjonen i Ukraina er ikke disse med i år.

Utdanner kommende beredskapsledere

– Mange av disse studentene er kommende ledere innen sikkerhet og beredskap, og det er viktig at de allerede nå har kjennskap til hvordan internasjonalt beredskapsarbeid fungerer, sier Øystein Klemetsen. Han er assisterende instituttleder ved institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet.

Portrett
Øystein Klemetsen Foto: Tomas Rolland/UiT

Klemetsen har ansvaret for bachelorutdanningen i internasjonal beredskap ved UiT i Harstad.

Studentene på bachelorstudiet er en sammensatt gruppe. Noen kommer rett fra videregående, mens andre har med seg erfaring fra jobb i ulike beredskapsyrker som forsvar, brann, politi og redning.

Mer enn bare teori

Bachelorstudentene Pia Berg Flaten og Christian Haugland studerer internasjonal beredskap ved UiT og deltok på øvelsen.

– Det er en fin opplevelse for oss studenter og komme litt ut av de faste rutinene med forelesninger, men også en fin anledning til å snakke med andre studenter som studerer lignende fag ved andre universitet, både her i landet, men også i Finland og Sverige, sier Flaten.

Hun har bakgrunn som flyvertinne i SAS og med en interesse for sikkerhet falt valget på beredskapsstudier.

– Det har vært fokus på nordområdene tidligere i andre fag i dette studiet, og nå får vi det inn med Student Barents Rescue, sier Flaten.

Studenter
Fv. Pia Pia Berg Flaten og Christian Haugland. Foto: Tomas Rolland/UiT

Christian Haugland er brannmann og vært rådgiver ved Norges Brannskole. 

– Jeg gjør dette for å få litt mer kjøtt på beinet. Under en slik øvelse får vi mer enn bare den teoretiske biten. Nå får vi en praktisk bit med hvordan det egentlig foregår, og det er veldig spennende, sier Haugland.

 

En suksess

Student Barents Rescue ble første gang arrangert i 2020. Hensikten er å gi studentene erfaring med å jobbe med andre nasjoner, og bygge videre på det gode barentssamarbeidet som allerede eksisterer. 

– Det var en tidligere ansatt som kom med ideen om å lage en studentøvelse etter samme lest som storøvelsen Barents Rescue, forklarer Klemetsen.

Barents Rescue er en årlig øvelse mellom barentslandene og øvelsen går på rundgang mellom landene.

Da man bestemte seg for å utvikle og gjennomføre Student Barents Rescue knyttet man seg tett til Barents Rescue for å lære og få ideer til hvordan en slik øvelse kan gjennomføres.

Omtrent samtidig henvendte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige seg til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge for å se om det var måter de kunne klare å samarbeide om å involvere unge i Barents Rescue.

– Da de ble klar over initiativet om Student Barents Rescue ble det kobling med en gang, sier Klemetsen og peker på at dette er noe direktoratene ser på som viktig for å sikre rekruttering til beredskapsarbeid.

– Student Barents Rescue har vært en suksess siden starten i 2020, og vi håper det fortsetter slik, sier Klemetsen.

 


Kortnytt fra UiT Norges arktiske universitet, Institutt for teknologi og sikkerhet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Vi anbefaler