Nettverk om forebyggende arbeid innen ungdomskriminalitet og rusutvikling

RKBU Nord deltar i samarbeidsnettverket CYPRO (The Coordinated Youth Project), et nettverk som skal dele kunnskap og erfaring om forebyggende arbeid innen ungdomskriminalitet og rusutvikling.

Illustrasjon
Illustrasjonsfoto Foto: Igor Stevanovic/ Mostphotos
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 17.02.22 16:15 Oppdatert: 17.02.22 16:57
Helse og velferd

Nettverket skal være et lett tilgjengelig møtested for alle som jobber med forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling på en eller flere av arenaene skole, hjem og fritid.
 - I nettverket står erfaringsutveksling, informasjonsdeling og tverretatlig samarbeid i fokus. RKBU Nord og Tromsø kommune samarbeider om koordineringen av nettverket og kunnskapsdeling gjennom faglige innlegg går på rundgang mellom deltakerne, sier førsteamanuensis Inger Marie Holm som leder og drifter nettverket.  

Lettere å ta kontakt
I følge Holm skal nettverket være et godt sted å bli kjent med andre som jobber med tilsvarende tematikk på tvers av kommune- og fylkesgrenser i nord. Ett av målene er at det skal bli lettere å ta kontakt med hverandre uavhengig av hvilken etat man jobber i, eller i hvilken kommune man er ansatt. Nettverket skal også inkludere ungdommer som er engasjert i kommunale ungdomsråd. Tema for samlingene blir besluttet av deltakerne i fellesskap.

 - Alle deltakere er velkommen til å bidra med innlegg innenfor sine kunnskapsområder og alles stemmer er like viktige, sier Inger Marie Holm.

Er du interessert i forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling i nord og vil vite mer om nettverket, ta kontakt med førsteamanuensis Inger Marie Holm.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler