UiT til Helgeland med erfaringsbasert master i digitale helsetjenester

Fra høsten av tilbyr UiT Norges arktiske universitet en erfaringsbasert master i digitale helsetjenester ved UiT i Mo i Rana. Det skjer i nært samarbeid med Helgelandssykehuset og kommunene i regionen. 

Pasient ligger i seng på sykehus med instrumenter i forgrunnen
Fra høsten 2022 kan du studere digitale helsetjenester ved UiT Mo i Rana. Foto: Pixabay
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Sen, Julia Alexandra julia.a.sen@uit.no
Publisert: 11.02.22 12:58 Oppdatert: 14.03.22 12:02
Helse og velferd Om UiT Teknologi

– Målsettingen med masterutdanningen er å gi helsepersonell og andre som arbeider innen helsesektoren økt kompetanse på området digitale helsetjenester i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Utdanningen skal også gi omfattende kunnskaper om utvikling av digitale helsetjenester for pasienter og brukere, forteller professor Gunnar Hartvigsen, leder for forskningsgruppen for helseinformatikk og -teknologi (HIT) ved Institutt for informatikk.

Tett samarbeid

Han drar fram nærheten til helsetjenesten i regionen som noe unikt for studietilbudet:

– Masterstudiet både utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med Helgelandssykehuset og kommunene i regionen. På denne måten utformes studiet i tråd med arbeidslivets behov, både på kort og lang sikt.

– Den tette koblingen mot Helgelandssykehuset og kommunehelsetjenesten gir oss en unik mulighet til å identifisere relevante eksempler på utfordringer og gode løsninger innen digitale helsetjenester i regionen. Vi tror at dette også kan gi oss tilgang til områder hvor man i tradisjonelle studieløp normalt ikke har adgang. Studentene vil selvsagt også ha med seg problemstillinger fra praksisfeltet som vi vil kunne arbeide med i studiet. Dette blir utrolig spennende både for studenter og ansatte, sier Hartvigsen.

Samlinger og nettbasert undervisning

Studiet organiseres med to fysiske samlinger hvert semester, knyttet sammen med nettbasert undervisning og oppfølging mellom samlingene. De fysiske samlingene vil finne sted på forskjellige lokasjoner i Helgelandsregionen. Hver samling vil ha et spesielt fokus på lokale utfordringer og løsninger innen digitale helsetjenester. 

– Masterstudiet gjennomføres i tett samarbeid med Helgelandssykehuset og kommunene i regionen. På denne måten utformes studiet i tråd med arbeidslivets behov, sier professor Gunnar Hartvigsen ved UiT. Foto: Privat

To av kursene er prosjektkurs som går over et helt studieår. I det første kurset skal studentene arbeide med relevante problemer innen kommunehelsetjenesten i Helgelandsregionen. Det påfølgende året skal studentene arbeide med prosjekter knyttet til spesialisthelsetjenester i regionen.

Fikk forespørsel fra regionen

Bakgrunnen for mastertilbudet var en forespørsel fra Helgelandsregionen om muligheten for å etablere et etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i helsetjenesten i regionen.

– Man hadde over år sett et økende behov for å kompensere for mangel på ressurser og helsepersonell med økt bruk av digitale helsetjenester. For oss var dette et svært bra utgangspunkt for å etablere et slik studium, forteller Hartvigsen.
Sammen med Helgelandssykehuset og kommunehelsetjenesten i regionen søkte UiT Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om finansiering av studietilbudet. I juni ble tilbudet tildelt 6,3 millioner kroner fra direktoratet – og planleggingen kunne starte.

Lang erfaring

På 1980-tallet utviklet UiT i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Norges første elektroniske pasientjournal for allmennleger og bidro til etableringen av verdens største miljø innen telemedisin. Siden den gang har UiT etablert Norges fremste fagmiljø innen forskning på e-helse og m-helse (mobil helse). UiT tilbyr også et eget sivilingeniørstudium i helseteknologi.

– Til sammen gir dette et solid faglig fundament for å kunne tilby et erfaringsbasert masterstudium i digitale helsetjenester, påpeker Hartvigsen.

Vil favne mange

Studiet er rettet mot helsepersonell og andre som har sitt daglige virke innen helsesektoren. De eneste kriteriene er at du har minimum 3 års høyere utdanning (bachelor) og minimum 2 års relevant erfaring.

– Min erfaring fra nesten tjue år med forskning på, og utvikling av, telemedisinske systemer er at vi i prosessen med implementering av slike systemer, i tillegg til kunnskaper innen helsefag og teknologi, også har behov for personer med kompetanse innen en rekke andre fagområder som juss, statsvitenskap, samfunnsfag, organisasjonsteori, ledelse og økonomi. Vi håper derfor at vi kan tiltrekke oss studenter med bakgrunn fra flere fagområder slik at prosjektarbeidene under studiet kan bli så realistiske og nyttige som mulig for kommunen på Helgeland, sier Gunnar Hartvigsen.

Slik søker du 

Informasjon om studiet finnes på hjemmesiden til Institutt for informatikk ved UiT. Her finner du studieplanen og en beskrivelse av alle emnene (kurs) som inngår i studiet. Her finner du også informasjon om hvordan du søker opptak på studiet.

Studiet er rettet mot helsepersonell og andre som har sitt daglige virke innen helsesektoren. De eneste kriteriene er at du har minimum 3 års høyere utdanning (bachelor) og kan dokumentere minimum 2 års relevant erfaring.

Søknadsfristen er 1. mars.  

Merk at det er også mulig å følge noen av emnene (kursene) uten å være tatt opp på studiet. For høsten 2022 gjelder dette INF-3801 Helseinformatikk. Søknadsfristen her er 1. juni.

Det er ingen studieavgift ut over semesteravgiften som alle studenter må betale. Du må sannsynligvis regne med utgifter til reise og opphold i tilknytning til de to semestervise fysiske samlingene i Helgelandsregionen. Deltakelse på samlingene er obligatorisk.   

Mer informasjon om studiet


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon, Institutt for informatikk
Sen, Julia Alexandra julia.a.sen@uit.no
Vi anbefaler