Psykologien i internasjonal politikk

Betydningen av psykologi i internasjonal politikk har i stor grad vært neglisjert av det akademiske fagfeltet. Men all politikk er i sin enkleste form forhandlinger mellom mennesker. Da er det opplagt at psykologi spiller inn, hevder UiT-professor i en ny bok.

Bokforside
Forsiden på boken Foto: Forlaget
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 21.10.21 13:03 Oppdatert: 21.10.21 13:10
Samfunn og demokrati

Boken «The Psychology of Foreign Policy” er skrevet av Christer Pursiainen, professor ved Institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet, og hans kollega Tuomas Forsberg, professor i internasjonal politikk ved Tampere universitet i Finland.

– Hvor fjernt er det ikke å hevde at internasjonal politikk, som i bunn og grunn er basert på menneskelig samhandling, ikke har noe med psykologi å gjøre? Ulike former for forståelse, tro og ideologier, følelser og personlighet – alt dette spiller inn og påvirker avgjørelser som blir tatt i internasjonal politikk, sier Pursiainen.

Likevel har dette faktum vært relativt fraværende i det akademiske fagfeltet rundt internasjonal politikk.

I boka retter de oppmerksomheten mot beslutningstaking i internasjonal politikk fra et psykologisk perspektiv.

Boka kan bestilles fra Springer forlag og her kan du lese noen av tilbakemeldingene som er gitt på boka


Kortnytt fra Institutt for teknologi og sikkerhet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Vi anbefaler