Verdenskjent glasiolog til UiT

UiT og Norsk Polarinstitutt finansierer professorstilling ved Institutt for geovitenskap.

Smilende kvinne med vann, isbre og skog i bakgrunnen
Professor Jemma Wadham flytter fra Storbritannia til Tromsø, og skal jobbe mot et nytt senter for fremragende forskning. Foto: Tom Kirkpatrick
Portrettbilde av Næss, Inger Lise
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.05.21 14:30 Oppdatert: 25.05.21 14:38
Arktis Klima Naturvitenskap

Professor Jemma Wadham er for tiden direktør ved det anerkjente Cabot Institute for the Environment ved University of Bristol og professor II ved Senter for fremragende forsking CAGE ved UiT.

Nå blir Wadham Tromsøværing på fulltid, og flytter snart fra Storbritannia til Tromsø for å bli professor ved UiT Norges arktiske universitet. Hovedmotivasjonen hennes for jobbyttet er å videreutvikle forståelsen av is og isbreer.

Isbre og fjell
Innlandsisen på Grønland. Foto: Mostphotos

Metan kan frigjøres til atmosfæren når isen smelter

– I 2015 fant vi ut at elver som strømmer ut av det grønlandske isdekket var supermettede med metan. Det er også funnet høye konsentrasjoner av denne svært potente klimagassen i breelver i andre områder, en innsjø i det vestlige Antarktis og i iskjerner fra Grønland. Vi vet at metan kan lagres i sin faste form, metanhydrat, under stort trykk i de dype delene av isdekkene. Når klimaendringene tynner ut disse isdekkene og trykket letter, kan metan muligens frigjøres til atmosfæren, sier Wadham.

– Vi må finne ut av dette om vi skal stoppe global oppvarming som følge av store metanutslipp.

Klimaendringer påvirker karbonkretsløpet 

I sitt fremtidige arbeid ved UiT vil Wadham forske på hvordan klimaendringer virker inn på de komplekse forbindelsene mellom isdekker og jordens karbonkretsløp – fra metan i isens skjulte dyp til næringsnettverk som mottar smeltevann fra iskanter. For tiden søker hun – sammen med kolleger fra CAGE og Norsk Polarinstitutt – å etablere et nytt senter for fremragende forskning ved UiT.

Jemma Wadham utga nylig boka Ice Rivers, som du kan lese om her

Et viktig tilskudd til forskningsmiljøene i Tromsø

Kvinne foran brefront
Anne Husebekk. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

– Jemma Wadham vil bidra til at det geovitenskapelige miljøet ved UiT blir enda mer komplett. Vi er svært fornøyde med at en fremragende professor velger UiT som arbeidssted og har store forventninger til hva professor Wadham kan bidra med både innen utdanning og forskning, sier rektor Anne Husebekk.

Også Ole Arve Misund, direktør ved Norsk Polarinstitutt, er fornøyd med ansettelsen:

– Med Jemma Wadham på laget får UiT en fremragende og internasjonalt anerkjent glasiolog som vi i Norsk Polarinstitutt ser frem til å samarbeide med, både når det gjelder forskningsoppgaver og innenfor utdanning.

Ole Arve Misund
Ole Arve Misund. Foto: Ingun A. Mæhlum

– Glasiologi er et av Norsk Polarinstitutts kjerneområder, og det er viktig at det i årene som kommer utdannes gode kandidater. Noen av disse kan være aktuelle å rekruttere til Polarinstituttet. Forskningsmessig utvikler Wadham problemstillinger som er avgjørende for å forstå klimautviklingen som kommer som følge av at breene smelter både i Arktis og Antarktis, og vi ser frem til å samarbeide med henne blant annet gjennom et forslag for et senter for fremragende forskning.

– Vi har nært samarbeid med instituttleder Matthias Forwick ved UiT, og er glade for at vi i felleskap har kunnet utvikle et attraktivt tilbud som fikk Jemma Wadham til Tromsø, avslutter Ole Arve Misund.

Jemma Wadham blir den første professoren i glasiologi ved UiT Norges arktiske universitet. Stillingen ved Institutt for geovitenskap er finansiert av UiT og Norsk Polarinstitutt.


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler