Etablerer informatikkutdanning på Helgeland

UiT Norges arktiske universitet etablerer informatikkutdanning på Mo. Nå ansettes nye
medarbeidere til nysatsingen.

Terje Fallmyr, ute med kaffekopp i hånden
Terje Fallmyr er ansatt som studieleder ved UiTs nye informatikkutdanning på Helgeland Foto: Marthe Mølstre
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 10.05.21 13:10 Oppdatert: 10.05.21 13:20
Naturvitenskap Teknologi

– Vårt bidrag til alt spennende som skjer på Helgeland, er å ytterligere styrke tilgangen på kunnskap i regionen, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

– Viktig funksjon

UiT er i dag etablert med ingeniørutdanninger i bygg og maskin på Mo. Over flere år har det også vært arbeidet med å få på plass en utdanning innen informatikk for Helgeland. Og nå kommer de første ansettelsene knyttet til studietilbudet.

Nylig ble Terje Fallmyr ansatt som studieleder ved utdanningen. Han kommer fra stilling som førsteamanuensis ved Nord universitet.

– Dette har vært en viktig funksjon for oss å få på plass. Denne stillingen er et signal om at satsingen vår på Helgeland er i full gang, sier dekan Arne O. Smalås ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT.

– Fallmyr kjenner regionen svært godt gjennom sitt engasjement både i næringsliv og det offentlige. Han kjenner også institutt for informatikk ved UiT godt etter først å ha studert ved og deretter jobbet for instituttet. Han har et stort kontaktnett og er god på relasjonsbygging, men viktigst av alt; han er en pådriver som brenner for å få i gang et studietilbud innen informatikk i regionen, sier instituttleder Anders Andersen ved institutt for informatikk ved UiT.

Flere skal ansettes

Terje Fallmyr tiltrer stillingen 1. august. Og går det som universitetet ønsker, vil han raskt få følge av flere.

– Fallmyr er den første, men vi har også lyst ut flere undervisningsstillinger ved informatikkutdanningen. Disse har søknadsfrist 19. mai, sier Andersen, og fortsetter:

– Vi har stor tro på at vi kan klare å rekruttere flere dyktige medarbeider i disse stillingene som kan være med på å bygge opp denne satsingen vår på Helgeland.

Får næringslivsmentor

I tillegg ansettes det en næringslivsmentor, finansiert gjennom næringslivsmentorordningen i Nordland, knyttet til den nye utdanningen. Geir-Tore Klæbo vil starte i en 20 prosentstilling allerede 1. juni. Han er i dag teknisk direktør i The Coring Company AS, men har en meget allsidig bakgrunn på Helgeland, blant annet som IKT- og fornyingssjef i Rana kommune og instituttleder ved Nord universitet/Høgskolen i Nesna. 

Master i digitale helsetjenester

– Vi etablerer et nytt studietilbud i en region som er på offensiven. Ny storflyplass planlegges, arbeidet med å etablere et anlegg for battericelleproduksjon i stor skala går sin gang og Nasjonalbiblioteket bygger ytterligere ut på Mo. En bebudet vekst vil også gi Helgeland flere kompetansearbeidsplasser. UiT ønsker å bidra til den positive utviklingen ved å etablere et utdanningstilbud fremtidens Helgeland kan nyte godt, sier rektor Anne Husebekk.

Parallelt med etableringen av en informatikkutdanning, samarbeider UiT også tett med Helgelandssykehuset og andre aktører på Helgeland om utviklingen av et etter- og videreutdanningstilbud i regionen.

– Det dreier seg om et fleksibelt og erfaringsbasert masterstudium i digitale helsetjenester. Både informatikkutdanningen og mastertilbudet skal utvikles i tett samarbeid med lokale aktører, slik at det blir i tråd med behovet til arbeidslivet i regionen, sier Anders Andersen.


Kortnytt fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler