Oppnemnt av næringsministeren til strategigruppe

Næringsminister Iselin Nybø har oppnemnt Bjarte Hoff ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi ved UiT i Narvik til medlem av strategigruppa for Maritim21.

Bilde av Bjarte Hoff
Bjarte Hoff Foto: Privat
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.05.21 15:02 Oppdatert: 25.05.21 13:35
Bærekraft Energi Klima

Hoff er førsteamanuensis ved institutt for elektroteknologi og leier òg forskingsgruppa Elektromechanical Systems same stad.   

Maritim21-strategien vart lansert tilbake i 2016 med mål om å skapa ein heilskapleg tenking rundt satsninga på maritim forsking, utvikling og innovasjon. Det skal skje ved å kopla styresmakter, verksemder og forskingsmiljø nærare saman.

Oppdatert strategi

I fjor haust kom regjeringa med stortingsmeldinga «Grønere og smartare – morgondagen si maritime næring.» Av ho kjem det fram at regjeringa vil leggje fram ein ny, oppdatert Maritim21-strategi i løpet av dette året:

«Strategien skal gje eni heilskapleg gjennomgang av maritim forsking, utvikling og innovasjon, og skal òg gje ein særleg gjennomgang av teknologi og forskingsmoglegheiter knytt til grøn skipsfart og digitalisering.»

Strategigruppa som no er satt ned for å oppdatera Maritim21, vert leia av Ingrid Schjølberg, dekan og professor ved NTNU. 

Den første heilelektriske brønnbåten i verda

I 2019 vann Bjarte Hoff, saman med kollega Trond Østrem, den høgthengande innovasjonsprisen ved UiT. Prisen fikk dei for innsatsen sin i prosjektet GMV Zero, utviklinga av den første heilt elektriske brønnbåten i verda. Prosjektet er utvikla i tett samarbeid med ei lokal bedrift, Grovfjord Mekaniske verkstad.

«Røynsla og kunnskapen deira har vore ein nøkkel til suksess for prosjektet, og dei har vist ein eineståande evne til å nytta forskingsbasert kunnskap for å løysa praktiske problem, i tett dialog og samarbeid med eit aktivt føretak», heitte det i tildelinga.

Det vart òg peika på at GMV Zero samsvarer godt med UiT sin strategi og tematiske satsingar på energi, klima, samfunn og miljø, og dessutan teknologi:

«Trond Østrem og Bjarte Hoff har gjort ein formidabel jobb og har lykkast i utviklinga av den første elektriske brønnbåten i verda, noko som er eit solid bidrag til å redusera utslipp og forureining i ei næring som er sentral i vidare samfunnsutvikling i Noreg».


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler