Tar debatten om urfolksforskning

Ei bok som nylig ble gitt ut, er resultat av et forskningssamarbeid i fire land hvor det bor samer. Arbeidet er ledet blant annet ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Forside bok UiT-forskere
VIKTIGE STEMMER: Boka som er redigert av blant andre professor Torjer A. Olsen ved UiT Senter for samiske studier, tar for seg forskningsmetoder knyttet til samiske forhold. Foto: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 28.04.21 13:07 Oppdatert: 28.04.21 14:54
Bærekraft Urfolk

Den tar blant annet for seg praksis rundt urfolks forskningsmetoder og legger spesiell vekt på samiske og nordeuropeiske akademiske sammenhenger. Redaktører for denne utgaven er Pirjo Kristiina Virtanen, Pigga Keskitalo og Torjer Olsen

Mange bidrag fra UiT

UiT-forskere som er bidragsytere til boka er foruten Torjer Olsen som er en av bokas redaktører, Britt Kramvig, Hanna Outakosko og Trond Trosterud. Og Senter for samiske studier ved UiT har vært med i ledelsen av hele nettverket og gjennomføringen av prosjektet i samarbeid med Samisk høgskole og Universitetet i Helsinki.

– Boka gir ikke noe fasitsvar, men bidrar med kritisk refleksjon om hva samisk forskning og urfolksforskning er og hvilken plass dette har på universitetet. For UiT som en ledende institusjon i samisk forskning er det viktig å gi rom for debatt og ulike erfaringer på feltet. Boka burde etter min mening være nyttig for både studenter, forskere og andre med interesse for urfolksfeltet, sier professor Torjer A. Olsen.

Samisk og global

Bokas tittel er Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts eller Urbefolknings-forskningsmetoder i samiske og globale sammenhenger.

Bokomslag samisk senter
OMSLAGET: Slik ser den nye boka ut, der UiT-forskere har hatt en sentral rolle i produksjonen. Foto: Forlaget

Boka undersøker betydningen av samisk forskning og forskningsmetoder, og hvordan man i prasksis i dag gjør urfolksforskning på ulike nivåer og i forskjellige sammenhenger. I tillegg trekker man inn globale debatter innen urfolksforskning. Fra innledningen heter det at "Bidragsyterne presenterer stedsspesifikke og relasjonelle samiske forskningsmetoder samt gjensidige metodiske valg i urfolksforskning i nord-sør-relasjoner. Dette verket er et resultat av et forskningssamarbeid i fire land der samer bor. Ved å ta leserne til ulike lokale diskusjoner, understreker samlingen felles ansvar og omsorg som en nøkkel i å gjøre urfolksforskning. Bidragsytere er: Rauni Äärelä-Vihriälä, Hanna Guttorm, Lea Kantonen, Pigga Keskitalo, Ilona Kivinen, Britt Kramvig, Petter Morottaja, Eljas Niskanen, Torjer Olsen, Marja-Liisa Olthuis, Hanna Outakoski, Attila Paksi, Jelena Porsanger, Aili Puna Rahko-Ravantti, Torkel Rasmussen, Erika Katjaana Sarivaara, Irja Seurujärvi-Kari, Trond Trosterud og Pirjo Kristiina Virtanen."

Redaktørenes innledningskapittel tar for seg samtidig urfolksforskning innenfor samiske og globale urfolksstudier.

Boka inneholder kapitler om forløperne til samisk metodisk tenkning, samt utvikling av litteraturforskning i samiske områder. Her er egne kapitler om dekolonisert forskningsfortelling og om samisk kvinneledelse. Et kapittel handler om hvordan man kan styrke et truet samisk språk, et annet om maktforholdene ute i samfunnet når man driver forskning med urfolk - og endelig et kapittel om forskningsrelasjoner, verdier og agendaer i Amazonas.

Dette er redaktørerne

Pirjo Kristiina Virtanen, Ph.D. (2007), er lektor i urfolksstudier ved Universitetet i Helsingfors. Hun har doktograd i latinamerikanske studier, og er forfatter av en rekke bøker, artikler og artikkelsamlinger.

Pigga Keskitalo, Ph.D. (2010), er universitetsforsker ved Det pedagogiske fakultet ved Universitetet i Lappland og adjungert professor ved Universitetet i Helsingfors. Hun har gitt ut monografier, redigert antologier og produsert en rekke artikler om samisk utdanning.

Torjer Olsen, Ph.D. (2008), er professor i urfolksstudier og faglig leder for Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Også Olsen har en betydelig bokproduksjon av bak seg.


Kortnytt fra Senter for samiske studier
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler