Fantastisk god søkning fra Finnmark

Handelshøgskolen UiT i Alta opplever enorm interesse for det nye nettbaserte bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. Hele 572 søkere har dette studiet som førsteprioritet til de planlagte 300 studieplassene.

Inngangen Handelshøgskolen i Alta
ENORM INTERESSE: Det nye nettstudiet i økonomi og administrasjon har fått 572 førsteprioritetssøkere til 300 plasser - og ledelsesstudiet samme sted er Norges 6.mest populære. Foto: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.04.21 10:15 Oppdatert: 23.04.21 10:30
Bærekraft Samfunn og demokrati Studentliv / Studier Økonomi

Assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen, Jørund Greibrokk, slår fast at instituttet aldri tidligere har hatt så mange søkere til bachelorprogrammet fra Finnmark og heller aldri hatt så mange fra Alta. På alle nettstudiene på bachelornivå som administreres fra campus Alta er det 2.500 førsteprioritetssøkere. En stor andel av disse søkerne er fra Troms og Finnmark.

Greibrokk portrett
FORNØYD: Søkningen til Handelshøgskolen i Alta er formidabel, fastslår assisterende instituttleder Jørund Griebrokk. Foto: UiT

Kvalitetssikret undervisning

– Dette er svært gledelig. Nå kan hele Finnmark ta utdanningen selv om de ikke bor i Alta. Programmet er i prosesser sammen med «RESULT» slik at læringsmetodikk skal tilpasses studentgruppens behov for fleksibilitet. Result bistår fagmiljøene ved UiT i planlegging, utvikling og evaluering av fleksible studier. Utdanningen er beregnet for studenter som trenger et tids- og steds uavhengig tilbud og for studenter som ikke kan, eller ønsker å oppsøke campus.
Studentene vil møte et solid og tilpasset undervisningsmiljø som bruker innovativ, systematisk og kvalitetssikret nettpedagogikk, fastslår Jørund Greibrokk.

For hele landet

Han forteller at i tillegg til det tydelige behovet i Finnmark, ser studenter i andre landsdeler at de har behov for et nettbasert tilbud.
– Totalt på nettbasert bachelor var det 572 1.prioritetssøkere. Av dem 60 prosent søringer. Og henholdsvis 17,18 og 5 prosent fra Finnmark, Tromsø og Nordland. Det er svært gledelig at vi i Nord-Norge ved Handelshøgskolen ved campus Alta kan forsterke vårt fagmiljø og vise frem vår forskning og benytte nordnorske bedrifter som case i undervisning av økonomi for studenter i hele landet, sier Greibrokk. Han understreker at mange av altastudentene vil benytte campusen omtrent på samme måte som dagens studenter. De vil kunne delta fysisk på alle aktiviteter som går LIVE i form av webinarer og liknende og vil ha kollokviegrupper på campus, men antageligvis mer på ettermiddagstid.

– Jeg tror studentaktiviteten fra nettstudentene på Altacampusen blir minst like stor som dagens studenter, sier han. 

Formidabel økning

Slik fordeler de lokale søkerne fra Alta seg i aldersspenn: Omkring 20 prosent er mellom 19 og 23 år, 40 prosent er mellom 24 og 35 år, mens de resterende 40 prosent er 36 pluss.

Slik er søkningen til de andre programmene ved Handelshøgskolen:

Ledelse nett                                                                                                                       1195     1.pri. studenter

Bedriftsøkonomi nett                                                                                                      414       1.pri. studenter

Prosjektledelse 30sp                                                                                                        261       1.pri. studenter

Masterpakke 30sp i Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling                 67          1.pri. studenter

Joint master Siviløkonom Alta/Harstad                                                                       61          1.pri studenter (20 av dem fra Finnmark)

portrett pål einar lund
TOPP 10: Handelshøgskolen ved UiT i Alta er på landstoppen i popularitet, fastslår studieveileder Pål Einar Lund. Foto: privat

Studieveileder Pål Einar Lund ved Handelshøgskolen i Alta slår fast at studiet i ledelse er det 6. mest søkte i hele landet med 1195 førsteprioritetssøkere, en økning på 20 prosent fra året før.  For økonomi og administrasjon er det 780 prosent økning i 1. prioritetssøkere ved overgang fra campus til nett. Fra 65 til 572 søkerer, og samtidig er det nå omtrent 100 fra Finnmark. Det betyr at vi når vårt samfunnsoppdrag som er å nå ut i til søkere i Finnmark, sier Lund.

Her er alle tallene for søkningen til UiT Norges arktiske universitet:


Kortnytt fra Handelshøgskolen ved UiT
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler