Studiebarometeret 2020 er kommet ut, og tross en liten nedgang fra i fjor  så viser tallene at studentene er fornøyde med studiene sine på Institutt for Informatikk (IFI). Våre tre studieprogrammer, bachelor, 2-årig master, og 5-årig sivilingeniør, gis jevnt over like tilbakemeldinger på studiekvalitet, med en helhetsvurdering på 4.23 for instituttet. Dette er et godt resultat på landsbasis, og lokalt på UiT. Vi er fornøyde med at selv under korona-pandemien får vi gode tilbakemeldinger fra våre studenter." /> Studiebarometeret 2020 er kommet ut, og tross en liten nedgang fra i fjor  så viser tallene at studentene er fornøyde med studiene sine på Institutt for Informatikk (IFI). Våre tre studieprogrammer, bachelor, 2-årig master, og 5-årig sivilingeniør, gis jevnt over like tilbakemeldinger på studiekvalitet, med en helhetsvurdering på 4.23 for instituttet. Dette er et godt resultat på landsbasis, og lokalt på UiT. Vi er fornøyde med at selv under korona-pandemien får vi gode tilbakemeldinger fra våre studenter." />

Institutt for informatikk med gode resultater i Studiebarometeret 2020

Resultatene for Studiebarometeret 2020 er kommet ut, og tross en liten nedgang fra i fjor  så viser tallene at studentene er fornøyde med studiene sine på Institutt for Informatikk (IFI). Våre tre studieprogrammer, bachelor, 2-årig master, og 5-årig sivilingeniør, gis jevnt over like tilbakemeldinger på studiekvalitet, med en helhetsvurdering på 4.23 for instituttet. Dette er et godt resultat på landsbasis, og lokalt på UiT. Vi er fornøyde med at selv under korona-pandemien får vi gode tilbakemeldinger fra våre studenter.

Glade informatikkstudenter jobber med oppgave
Institutt for informatikk har klart å levere et godt tilbud til studentene også i 2020. Foto: Magnus Stenhaug
Portrettbilde av Iversen, Marianne
Iversen, Marianne m.iversen@uit.no Rådgiver
Publisert: 18.02.21 08:51 Oppdatert: 06.07.21 14:40
Om UiT

Årets undersøkelse er selvfølgelig preget av korona-pandemien. I dagens undervisningssituasjon foregår det meste digitalt, og det er lite direkte kontakt mellom undervisere og studenter, og studentene seg imellom. Når det gjelder selve undervisningen ser de fleste studenter ut til å ha vært fornøyd med de digitale oppleggene og informasjon, men de opplever at det har vært vanskeligere å engasjere seg aktivt i undervisningen. De fleste virker å foretrekke forelesninger som kan sees i opptak, da disse også kan sees gjennom flere ganger. Helhetsinntrykket er at IFI har lykkes med å gi studentene et godt digitalt studietilbud under korona-pandemien.

Mange av våre studenter syns det har vært vanskeligere å strukturere hverdagen under pandemien. Dette ser ut til å særlig gjelde studenter tidlig. Studiemotivasjonen har vært lavere, og flertallet savner studiemiljøet sitt. Selv om noen har opplevd et redusert prestasjonspress og en økt ro i livet under pandemien, er det savnet av et aktivt og sosialt studiemiljø som preger svarene i årets undersøkelse for IFI. IFI vil følge opp dette, og se hva vi kan gjøre innenfor de til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger fra FHI, regjering, og UiT. Før førsteårsstudentene er det etablert et eget tilbud gjennom mentorordningen, som vi håper bidrar til et bedre første år på studieprogrammene i informatikk. Mentorordningen har jevnlig kollokvier og sosiale samlinger for førsteårsstudentene, og vi oppfordre flest mulig til å delta. I tillegg har også linjeforeningen for informatikk, Tromsøstudentenes Dataforening, opprettholdt noe aktivitet for medlemmene.

IFI scorer noe lavere enn i fjor på flere av de faste indeksene i Studiebarometeret. Selv om noe av den generelle nedgangen nok kan relateres til korona-pandemien, viser det også at IFI må fortsette den kontinuerlige jobben med studiekvalitet.

IFI får gode tilbakemeldinger på Studiebarometeret 2020. 'Gjennomsnitt' viser landsgjennomsnittet for studieprogram innen informasjons- og datateknologi. 
   
Er det tungt å være student under korona-pandemien?
Studiebarometeret for 2020 hadde en egen seksjon som tok for seg studentenes psyko-sosiale forhold under korona-pandemien. 
Studentsamskipnaden har mange sosiale aktiviteter og tilbud til studentene ved UiT. Les mer om dem her. De har også et godt tilbud for deg som behøver å snakke litt med noen.
Trenger du hjelp til å strukturere studiehverdagen, hør hva Torstein Låg har å si på Vimeo.
IFIs studierådgivere er også der for deg om du trenger noen å tenke høyt sammen med noen om studieplanen din. Ta gjerne kontakt med Jan eller Marianne.
Kilder:
https://www.studiebarometeret.no/
https://www.nokut.no/studiebarometeret/
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=718181

Kortnytt fra Institutt for informatikk
Iversen, Marianne m.iversen@uit.no Rådgiver