Avanserte metoder muliggjør fornybar energi i Arktis

Effekten av globale klimaendringer er nesten dobbelt så stor i Arktis sammenlignet med resten av verden. Derfor er det av stor betydning å finne passende tiltak for å redusere hastigheten på klimaendringene for en bærekraftig utvikling av regionen.

Vindmøller i Norge
Vindmøller i Norge Foto: Mostphotos
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Chen, Hao hao.chen@uit.no
Publisert: 06.01.21 10:43 Oppdatert: 06.01.21 11:19
Arktis Bærekraft Energi Klima Teknologi

Et viktig tiltak er overgangen fra fossil energi til fornybar energi. Utviklingen av fornybare energikilder i regionen vil ikke bare bremse de globale klimaendringene, men også bidra til økonomisk utvikling i regionen.

Utvikling av vindenergi i Nord-Norge er viktig

For å forhindre at global gjennomsnittstemperatur stiger 1,5 °C over det førindustrielle nivået må prosentandelen av fornybar energi i global energiproduksjon økes fra 20 % til 67 % fra 2018 til 2040. Produksjon av vindenergi har vokst raskt de siste årene – i september 2019 økte vindkraften med 54,3 % i Norges strømmarked sammenlignet med samme måned året før. Nord-Norge kan generelt karakteriseres med gode vindressurser, men det er utfordrende med det komplekse terrenget som består av store fjell, daler og fjorder.

Blant forskning av vindenergi er nøyaktig og stabil spådom avgjørende for effektiv styring av vind- og energisystemer. Derimot er det grunnet de iboende egenskapene til tilfeldige ikke-lineære svingninger i vindhastighet vanskelig å oppnå tilfredsstillende prediksjons-ytelse. For å integrere vindenergi i strømforsyningssystemet effektivt og økonomisk er det viktig å forutsi nøyaktig vindhastighet og vindkraft. De fleste forskningsresultater er vanligvis kun gyldige for vindparkene i tempererte klimasoner og enkle geologiske terreng. Forskning for de arktiske områdene og komplekst terreng er sjelden. Derfor er det av stor nødvendighet å utvikle metoder for nøyaktige spådommer av vindenergi for å sikre bærekraftig utvikling av vindenergi i regionen på lang sikt.  

Avanserte metoders lovnad

I de senere år har avanserte metoder for statisk læring og maskinlæring for vindspådom blitt stadig mer populære grunnet deres bebodde fortjeneste og økende evner innen databehandling. ITS-avdelingen ved UiT har et pågående doktorgradprosjekt hvor det tas sikte på å utvikle avanserte metoder for nøyaktig prediksjon av vindpark i den arktiske regionen. Prosjektet fokuserer på fem vindparker i Nord-Norge hvor unike geografiske beliggenheter i fjorder gjør prognoser mer utfordrende. Det vil bli undersøkt og foreslått nye teknikker for ressurskartlegging av fornybar elektrisitetsproduksjon fra vind i komplekst terreng i Arktis basert på numeriske modeller fra meteorologi, som for eksempel Weather Research and Forecasting model (WRF) og CDF-modellering (eksempelvis SephyCFD/OpenFoam), kunstig intelligens, maskinglæring og statistisk signalbehandling.

Forskningsfelt i fremtiden

Vår forskning hører til under anvendelse av teknologi rundt kunstig intelligens innen fornybar energi. I fremtiden kan mer avanserte og intelligente algoritmer forbedre effektiviteten vår i å utvikle energikilder slik av vi kan oppnå en mer bærekraftig fremtid. Hvis du er interessert i bærekraftig energiutvikling og ønsker å delta delvis i vårt forskningsprosjekt er du velkommen til å bli med på bachelorstudiet Bærekraftig teknologi.


Kortnytt fra Institutt for teknologi og sikkerhet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Chen, Hao hao.chen@uit.no
Vi anbefaler