Krigshistorisk forum

Krigshistorisk forum er en foredragsrekke om krigen og et diskusjons og møtested for alle interesserte i andre verdenskrig.

 
26.10.2020
 
 
Rune Rautio
Sovjetiske 14. armés tap i Norge under Petsamo-Kirkenes-operasjonen i oktober 1944; russiske arkivkilder og anvendelsen av disse.
 
28.09.2020
 
 
Jan P. Pettersen
Narvik 1940 - Strategisk mål og politisk symbol.
 
02.03.20
 
Pavol Jacubec
Samtalepartnere. Eksilregjeringer som fenomen i forskning om andre verdenskrig.
 
10.01.2020
 
Gunnar Hatlehol
Josef Terboven og maktens betydning 1940 –1945.
 
11.11.2019
 
 
Gunnar Pedersen
Tysk politi og kontraspionasje i Tromsø 1940-45.
 
04.04.2019
 
 
Pavel Petrov
Norge i operasjonsplanene til den sovjetiske Nordflåten før og under Vinterkrigen, 1939-40.
 
19.02.2019
 
 
Geirr H. Haarr
Diskusjon om flere tema knyttet til Haarrs arbeid med de såkalte Lofotraidene i 1941.
 
28.01.2019
 
 
Trond Spurkeland
Noreg og Sverige som krigsteater – eller: ‘Få tyskarane nordover’. Britiske invasjonsplanar retta mot Noreg og Sverige frå desember 1939 til 8. april 1940.
 
10.12.2018
 
 
Baard A. Borge og Lars-Erik Vaale
Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945.
 
08.10.2018
 
 
Ruth Sindt
Opplevelsen av tvungen samboerskap. Relasjoner mellom nordmenn og tyske soldater under krigen.
 
03.09.2018
 
 
Gaute Rønnebu
Norges Røde Kors under okkupasjonen – perspektiver og prioriteringer.
 
04.06.2018
 
 
Bjørnar Olsen
Teillager 6 Sværholt: Arkeologiske undersøkelser av en fangeleir på Finnmarkskysten.
 
14.05.2018
 
 
Kurt H. Dalmo
Kommentarer til Geirr H. Haarrs bok: Nøytralitetens pris. Altmark-saken i februar 1940 og dens betydning for Norges nøytralitet.
 
16.04.2018
 
 
Ingunn Elstad
Finnmark i alliansepolitikken under 2. verdenskrig.
 
05.04.2018
 
 
Trond Trosterud
Norden i andre verdskrigen: Eit finsk perspektiv.
 
26.01.2018
 
 
Tony Insall
Arbeid med kilder i britiske arkiver – nye tilganger og muligheter.
 
06.11.2017
 
 
Bjørg Evjen (med Guri Hjeltnes)
Hverdagsliv og sivilsamfunn under krigen. Hvordan behandler vi dette i dag?
 
02.10.2017
 
 
Kurt H. Dalmo
Kunnskapsinventering angående de svensk-norska relationerna under Nazi-Tysklands okkupation av Norge årene 1940-1945.
 
21.08.2017
 
 
Vidar Eng
Kritikken var hard mot forsvarsministrene Monsen og Ljungberg – med rette eller urette? Fokus på perioden 3. september 1939 – 11. april 1940