Krigshistorisk forum

Krigshistorisk forum er en foredragsrekke om krigen og et diskusjons og møtested for alle interesserte i andre verdenskrig.

19.02.2019
Geirr H. Haarr
Diskusjon om flere tema knyttet til Haarrs arbeid med de såkalte Lofotraidene i 1941
28.01.2019
Trond Spurkeland
Noreg og Sverige som krigsteater – eller: ‘Få tyskarane nordover’. Britiske invasjonsplanar retta mot Noreg og Sverige frå desember 1939 til 8. april 1940
10.12.2018
Baard A. Borge og Lars-Erik Vaale
Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945
08.10.2018
Ruth Sindt
Opplevelsen av tvungen samboerskap. Relasjoner mellom nordmenn og tyske soldater under krigen
03.09.2018
Gaute Rønnebu
Norges Røde Kors under okkupasjonen – perspektiver og prioriteringer
04.06.2018
Bjørnar Olsen
Teillager 6 Sværholt: Arkeologiske undersøkelser av en fangeleir på Finnmarkskysten
14.05.2018
Kurt H. Dalmo
Kommentarer til Geirr H. Haarrs bok: Nøytralitetens pris. Altmark-saken i februar 1940 og dens betydning for Norges nøytralitet
16.04.2018
Ingunn Elstad
Finnmark i alliansepolitikken under 2. verdenskrig
05.04.2018
Trond Trosterud
Norden i andre verdskrigen: Eit finsk perspektiv
26.01.2018
Tony Insall
Arbeid med kilder i britiske arkiver – nye tilganger og muligheter
06.11.2017
Bjørg Evjen (med Guri Hjeltnes)
Hverdagsliv og sivilsamfunn under krigen. Hvordan behandler vi dette i dag?
02.10.2017
Kurt H. Dalmo
Kunnskapsinventering angående de svensk-norska relationerna under Nazi-Tysklands ockupation av Norge åren 1940-1945.
21.08.2017
Vidar Eng
Kritikken var hard mot forsvarsministrene Monsen og Ljungberg – med rette eller urette? Fokus på perioden 3. september 1939 – 11. april 1940