Prosjekter

Her er oversikt over gruppas FOU-prosjekter

SUM - Sammenheng gjennom Undersøkende Matematikkundervisning. Forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektleder: Per Øystein Haavold

Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet. Forskningsprosjekt. Støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektleder: Anne Birgitte Fyhn. Postdoktor: Ylva Jannok Nutti (fra 2015: ansatt ved Samisk Høgskole)

Matematikk og drama - korleis bruk av drama kan endre samtalemønsteret i matematikk. Ove Gunnar Drageset

Matematikk og kreativitet. FOU-prosjekt. Alv Birkeland

Arbeid med kart i barnehagen. FOU-prosjekt. Monica Volden

Klatring og vektorer. FOU-prosjekt. Anne Birgitte Fyhn.