SUM - Sammenheng gjennom Undersøkende Matematikkundervisning

SUM - Sammenheng gjennom Undersøkende Matematikkundervisning

SUM is the acronym for the Norwegian title of the project: “Sammenheng gjennom Undersøkende Matematikkundervisning”. It is an ambitious four year research and developmental project with the aim of contributing to the development of and coherence in children’s and students’ motivation for, activities in, and learning of mathematics throughout the educational system from kindergarten to higher education. The means for achieving this aim is development of competences for inquiry based mathematics teaching and activities among the participating pedagogues and mathematics teachers.

SUM er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt. Det overordnete temaet i SUM er sammenheng i utdanning, og det vil undersøkes på tre forskjellige nivåer: 1) sammenheng mellom matematikkdidaktisk forskning om undersøkende matematikkundervisning og matematikkundervisning i skolen; 2) sammenheng mellom læreres undervisningspraksis og deres forståelse for og oppfatning av utforskende matematikk og overganger i skoleløpet; 3) sammenheng i matematikkundervisningen mellom de strukturelle overgangene i skoleløpet.

Målet med SUM er å bidra til utvikling av barn og unges læring i og motivasjon for matematikk gjennom hele skoleløpet, ved å integrere undersøkende matematikkundervisning fra barnehage til videregående skole. For å oppnå dette vil vi legge til rette for at lærere og pedagoger, fra barnehage til videregående skole, skal kunne utvikle sin undervisningskompetanse innen undersøkende matematikkundervisning. Disse utviklingsaktivitetene skal foregå fra høsten 2017 til våren 2020. Fokusområdet for prosjektet vil være fire overganger der det erfaringsmessig er utfordringer knyttet til elevers motivasjon og læring av matematikk:

Barnehage => Småskole => Ungdomstrinn => Videregående skole => Universitet

For hver av disse overgangene vil vi å opprette en gruppe på 10-15 lærere/pedagoger og to forskere. Gruppene skal settes sammen slik at lærerne til sammen underviser på klassetrinn før og etter overgangen. Gruppene vil samles 3-5 ganger i året. I tillegg vil det være en overgangsgruppe som særlig fokuserer på overganger og samiske barn. Deltakerne i disse gruppene vil, så langt det lar seg gjøre, følges over tre skoleår. Hvert av disse årene skal deltakerne arbeide sammen med å utvikle, gjennomføre og evaluere flere undersøkende undervisningsforløp.

Medlemmer i SUM

Per Øystein Haavold, Førsteamanuensis ILP - prosjektleder

Morten Blomhøj, internasjonal professor 2, Roskilde Universitet - faglig leder

Alv Birkeland, Førstelektor ILP

Ove Gunnar Drageset, Førsteamanuensis ILP

Thomas Eidissen, Universitetslektor ILP

Anne Birgitte Fyhn, Professor ILP

Siv Ingrid Nordkild, Doktorgradsstudent ILP

Ida Friestad Pedersen, Førsteamanuensis ITS NT-Fak

Geir Olaf Pettersen, Førstelektor ILP

Jan Roksvold, Førsteamanuensis ILP

Hans Christian Ryel, Universitetslektor ILP

Carita E. Eira Varjola, Universitetslektor IFT NT-fak

Monica Volden, Universitetslektor ILP

Internasjonalt råd

Torulf Palm, Professor Umeå universitet

Barbara Jaworski, Professor Loughborough University

Bharath Sriraman, Professor University of Montana


Lenke til prosjektetsiden i Forskningsrådets prosjektbankAnsvarlig for siden: Haavold, Per Øystein
Sist oppdatert: 21.11.2019 15:15