Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet

Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet

Prosjektet fokuserer på relasjoner mellom matematikk og kultur. Samisk ornamentikk danner grunnlag for undervisning i matematikk.

workshop nov 2011 liten.jpg

Fra workshopen "Matematisering av samisk ornamentikk og andre mønster", Tromsø, november 2011

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og lærere fra fagene fagene matematikk/matematikkdidaktikk, duodji/duedtie/duodje og pedagogikk. Doktoravhandlingen til Dunfjeld (2001) om sørsamisk ornamentikk sammen med funn fra hovedfagsoppgaven til Fyhn (2000) og doktorsavhandlingen til Nutti (2010) danner grunnlag for prosjektet. Metodisk tilnærming for undervisningsopplaget er design research, der forskningsfokus er det faglige innholdet i undervisningen. I tillegg benytter prosjektet aktionsforskningsmetodikk, prosjektet søker kunnskap om den samiske skolen spesielt fokusert på lærernes arbeid i å utforme og realisere en samisk undervisning i matematikk.

Prosjektleder: Førsteamanuensis Anne Birgitte Fyhn, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT, arbetar ved UiT samman med postdoktor Ylva Jannok Nutti.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet


Samarbeidspartnere:

Guovdageainnu Nuoraidskuvla/Kautokeino ungdomsskole

Doktor art Maja Dunfjeld, Sijti Jarnge/Samisk kultursenter, Hattfjelldal

Magnhild Mathisen, samisk kommunikasjonsrådgiver, NAV, Varangerbotn

Professor Bharath Sriraman, The University of Montana, USA

Math in a Cultural Context (MCC), University of Alaska, Fairbanks

Høgskolelærer i matematikk Ann Synnøve SteinfjellAnsvarlig for siden: Fyhn, Anne Birgitte
Sist oppdatert: 14.10.2015 13:51