Forskningsgruppa tilhører

Institutt for kjemi

Andre forskningsgrupper ved instituttet

Organisk kjemi

Strukturkjemi

Teoretisk kjemi

Uorganisk- og materialkjemi