Forskningsgruppa tilhører

Institutt for kjemi

Andre forskningsgrupper ved instituttet

Molekylære biosystemer

Strukturkjemi

Teoretisk kjemi

Uorganisk- og materialkjemi