Forskningsgruppa tilhører

Institutt for kjemi

Andre forskningsgrupper ved instituttet

Molekylære biosystemer

Organisk kjemi

Struktur kjemi

Uorganisk- og materialkjemi