Forskningsgruppa tilhører

Institutt for kjemi

Andre forskningsgruper ved instituttet

Molekylære biosystemer

Organisk kjemi

Struktur kjemi

Teoretisk kjemi