Om oss – Seksjon for studieadministrasjon

Om oss – Seksjon for studieadministrasjon

Seksjon for studieadministrasjon har ansvar for følgende tjenester:
Fellestjenesten for opptak:

 • Førstelinjetjeneste for studiesøkere
 • Behandle søknad om opptak til studier ved UiT
 • Reservasjon av studieplass
 • Veiledning og opplæring innafor opptaksområdet til ansatte ved UiT
 • Utarbeide statistikk, samt øvrig lederstøtte knytta til opptaksområdet
 • Systemansvar for søknadsweb og EVU-web

Informasjon om opptak til studier retta mot studiesøkere finnes her: https://uit.no/utdanning/opptak

Eksamenstjenesten UiT:

 • Hovedansvar for skriftlige skoleeksamener
 • Tilrettelegging ved eksamen
 • Registrering av sensur
 • Utstedelse av vitnemål
 • Brukerstøtte og systemansvar for WISEflow, Urkund og TP eksamen


Informasjon om eksamen og vitnemål retta mot studenter finnes her: https://uit.no/eksamen

Faggruppe for studieadministrative system:

 • Opplæring, rådgivning og brukerstøtte knytta til studieadministrative systemer FS, EpN, TP og Fagpersonweb
 • Utarbeide og levere studiedata
 • Rapportering til DBH
 • Brukerstøtte knytta til semesterregistrering og studentweb
 • Håndtere innsynsforespørsler (studiedata)
 • Behandle søknad om status som toppidrettsutøver ved UiT

UiT Info:

Informasjon om UiT Info finner du her.

Juridisk fagteam:

 • Veiledning og rådgivning knytta til studieadministrative spørsmål, særlig om saksbehandling, tolkning av regelverk og revidering av regelverk
 • Sekretariatsfunksjon til Universitets klagenemnd og Universitets skikkethetsnemnd


[Loading...]